dnes je 23.9.2020

Input:

Řešení otázek a procvičení z 9. lekce

21.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

903
Řešení otázek a procvičení z 9. lekce

Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta

Úkolem z 9. lekce bylo vybrat u každé z následujících otázek jedinou nebo více správných možností a volbu zdůvodnit.

1. O zvýšení základního kapitálu prostřednictvím účtu 419 – Změny základního kapitálu družstva:

  1. neúčtují,
  2. účtují,
  3. mohou účtovat.

V tomto případě není správná žádná odpověď, protože s účinností od roku 2016 byl zrušen odstavec 3.3.4. ČÚS č. 012, který dával družstvům možnost účet 419 použít.

2. Analytickým členěním účtu základního kapitálu je třeba oddělit:

  1. základní kapitál vytvořený vklady od základního kapitálu vytvořeného ze zisku,
  2. u družstev v členění na zapsaný a nezapsaný,
  3. u akciových společností podle jmenovitých hodnot akcií.

Odpověď nalezneme v bodu 3.1.4 ČÚS č. 018. Správná je odpověď uvedená pod bodem a), odpověď b) vyplývá i z odpovědi na kontrolní otázku č. 1. Členění akcií podle jmenovitých hodnot v c) nemá