dnes je 19.5.2024

Input:

Řešení testu znalostí z 12. lekce

16.1.2018, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

1203
Řešení testu znalostí z 12. lekce

 1. Členům představenstva a dozorčí rady, kteří nejsou zaměstnanci naší akciové společnosti, hradíme cestovní náhrady na jednání, která se konají v sídle společnosti i mimo sídlo společnosti (např. v hotelu ve městě, ve kterém je sídlo naší a. s.). Tyto osoby nemají u společnosti podepsáno „Prohlášení“ ve smyslu § 38h odst. 4 a § 38k odst. 4 ZDP. Jsou v obou případech uvedené cestovní náhrady pro společnost daňově neuznatelné?

  1. Daňově uznatelným nákladem společnosti jsou náhrady cestovních výdajů, které uvedeným osobám vznikly v souvislosti s jejich cestou na jednání představenstva (dozorčí rady) konaná mimo sídlo společnosti. Náhrady poskytnuté jim za cesty do sídla společnosti daňově uznatelným nákladem společnosti nejsou.

  2. Daňově uznatelným nákladem společnosti jsou náhrady výdajů, které uvedeným osobám vznikly v souvislosti s jejich cestou na jednání představenstva (dozorčí rady) konaná mimo sídlo společnosti i v sídle společnosti.

  3. Cestovní náhrady poskytnuté uvedeným osobám nejsou daňově uznatelným nákladem společnosti, protože tyto osoby nejsou zaměstnanci společnosti.

  Zdůvodnění:

  Příjmy členů představenstva a dozorčí rady a. s. jsou ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) ZDP považovány za příjmy ze závislé činnosti a tyto osoby jsou pro účely ZDP považovány za zaměstnance

Nahrávám...
Nahrávám...