dnes je 18.6.2024

Input:

Schodek na svěřených hodnotách

3.11.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.9.2.2 Schodek na svěřených hodnotách

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty

Povinnost zaměstnance nahradit schodek na hodnotách svěřených k vyúčtování je vůči zaměstnanci přísnější než u obecné povinnosti nahradit škodu. Zaměstnavatel zde nemusí prokazovat zaměstnanci zavinění a je pouze na něm, zda se mu podaří zprostit se zcela nebo z části povinnosti schodek nahradit. Pokud se mu to nepodaří, odpovídá za škodu vzniklou schodkem v plném rozsahu. Základem této povinnosti je dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, zkráceně nazvaná dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty. Obsahuje přesné označení účastníků, vymezení hodnot svěřených k vyúčtování i pracovní zařazení (funkci) jednotlivých zaměstnanců. Společným znakem svěřených hodnot je, že jsou určeny pro oběh a že s nimi má zaměstnanec možnost po celou dobu nakládat. Patří k nim zejména peníze, zboží, bloky na benzín nebo naftu, návratné obaly a podobně. Judikatura dovolila, že u předmětů půjčovaných jiným osobám (například prádlo v hotelu, příbory v restauraci) lze přistoupit ke sjednání dohody o odpovědnosti jen v případě, když zaměstnavatel vytvoří takové pracovní podmínky, aby zaměstnanec o uvedené věci mohl po celou dobu pečovat. Ani zásoby paliva by neměly být předmětem dohody uzavřené s topičem, neboť palivo není určeno k vyúčtování, ale ke spotřebě.

Společně zavázaní zaměstnanci

Pracuje-li na pracovišti více zaměstnanců, mohou uzavřít dohodu o společné odpovědnosti

Nahrávám...
Nahrávám...