dnes je 1.3.2024

Input:

Školení a jiné formy přípravy nebo studia

23.1.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.8.2.7 Školení a jiné formy přípravy nebo studia

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc

Pokud jde o poskytování pracovního volna na školení nebo jiné formy přípravy na výkon povolání, omezuje se zákoník práce v oblasti překážek v práci na případy, kdy má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky pro řádný výkon sjednané práce v souladu s potřebou zaměstnavatele (§ 205 ZP).

V případě, kdy zaměstnavatel přijme do práce zaměstnance nesplňujícího kvalifikační předpoklady (požadavky), ačkoli jsou právním předpisem pro toto pracovní místo stanoveny (např. řidiče bez příslušného řidičského oprávnění, právníka bez právnického vzdělání) nebo zaměstnavatelem vyžadovány (např. vyučení v příslušném oboru), je řešení pracovního volna a náhrady mzdy za ně v pravomoci zaměstnavatele. Pokud však zaměstnavatel souhlasí s tím, aby si zaměstnanec chybějící kvalifikaci doplnil, nemůže to jít k tíži zaměstnance a zaměstnavatel mu poskytne potřebné pracovní volno s náhradou mzdy (platu).

Podrobnější ustanovení v oblasti školení a studia obsahuje zákoník práce v části desáté (péče o zaměstnance), zejména při prohlubování kvalifikace zaměstnance, kdy se považuje účast na školení za výkon práce, za který zaměstnanci přísluší mzda (plat). Definici pojmu "prohlubování kvalifikace" pak uvádí ustanovení § 230 odst. 1 jako její průběžné doplňování, udržování a obnovování, které umožňuje

Nahrávám...
Nahrávám...