dnes je 31.3.2023

Input:

Smluvní strany pracovněprávních vztahů

21.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2 Smluvní strany pracovněprávních vztahů

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Smluvními stranami pracovněprávních vztahů jsou zaměstnanec a zaměstnavatel.

Zaměstnanec

Zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.

Podle § 35 NOZ se může zavázat k výkonu závislé práce nezletilý, který dovršil patnáct let. Jako den nástupu do práce však nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku. Závislá práce nezletilých mladších než patnáct let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána. Tito nezletilí mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti.

Z důvodů uvedených v § 57 NOZ může být svéprávnost zaměstnance soudem omezena, jde-li o případ duševní poruchy, která není jen přechodná.

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelem je právnická nebo fyzická osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. V těchto vztazích vystupuje svým jménem a má z nich vyplývající odpovědnost.

Způsobilost zaměstnavatele jako fyzické osoby k právům a povinnostem (právní osobnost) vzniká

Nahrávám...
Nahrávám...