dnes je 29.5.2024

Input:

Společensky účelná pracovní místa

25.8.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

3.6.4 Společensky účelná pracovní místa

JUDr. Zdeňka Leiblová

Společensky účelná pracovní místa jsou pracovní místa zřizovaná zaměstnavatelem nebo vyhrazená zaměstnavatelem na základě dohody s úřadem práce a obsazovaná uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Na zřízení více než 5 míst musí být předložen znalecký posudek.

Příspěvek na vyhrazení jednoho místa

Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa může být poskytován až do výše skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy včetně pojistného (§ 113 odst. 5 ZZ). Příspěvek může být poskytován nejdéle na 24 měsíců.

Příspěvek na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa může činit 4–6násobek průměrné mzdy s ohledem na průměrný podíl nezaměstnanosti v daném okrese.

OSVČ

Úřad práce může zřídit společensky účelné pracovní místo i pro uchazeče o zaměstnání, který se zaváže vykonávat samostatně výdělečnou činnost. Při nesplnění podmínek musí být příspěvek vrácen. Vrácení nelze požadovat, pokud OSVČ přestane vykonávat samostatně výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů.

Oborný posudek

Zřizuje-li zaměstnavatel více než 5 pracovních míst, musí předložit úřadu práce odborný posudek na tato místa.

Formy příspěvků

Formy příspěvku na nově zřízená společensky účelná pracovní místa jsou

  • návratná finanční pomoc,

  • příspěvek na úhradu úroků z úvěru,

  • jiný účelově určený příspěvek.

Příspěvek se poskytuje do 30

Nahrávám...
Nahrávám...