dnes je 18.6.2024

Input:

Veřejně prospěšné práce

6.8.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

3.6.3 Veřejně prospěšné práce

JUDr. Zdeňka Leiblová

Veřejně prospěšnými pracemi jsou časově omezené pracovní příležitosti, jejichž obsahem činnosti je zejména údržba veřejných prostranství, úklid a údržba veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činností ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních či jiných obecně prospěšných institucí. Tato pracovní místa vytváří zaměstnavatel na základě dohody s úřadem práce, který na tato místa může poskytnout příspěvek.

Příspěvek

Příspěvek se může poskytnout až do výše skutečně vynaložených prostředků na mzdy a platy zaměstnance, který je na tyto veřejně prospěšné práce umístěn, a dále úřad práce zaplatí pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto pojištěnce. Příspěvek se poskytuje zaměstnavateli měsíčně nebo za jiné dohodnuté období. Příspěvek uhradí úřad práce do 30 dnů po předložení vyúčtování vyplacených mezd a pojistného.

Délka pracovních příležitostí

Pracovní místa se vytváří nejdéle na 24 měsíců po sobě jdoucích a lze je obsadit opakovaně k pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání.

Dohodu o vytvoření veřejně prospěšných prací nelze uzavřít s organizačními jednotkami státu a se státními příspěvkovými institucemi.

Sociálně potřební

Obec může vytvořit pracovní místo

Nahrávám...
Nahrávám...