Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základ daně a výpočet daně

8.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8 Základ daně a výpočet daně

Zákon o DPH upravuje stanovení základu daně a výpočet daně jednak obecně, ale také ve specifických případech. Oblast základu daně a výpočtu daně při dovozu zboží je řešena v části týkající se dovozu zboží.

Právní úprava

§ 36, § 36a, § 37 a § 37a ZDPH


Základ daně

Základ daně také zahrnuje

Základ daně nezahrnuje

Příklad

Plátce dodává svým odběratelům zboží - potraviny, přičemž sjednává dodání zboží včetně jeho přepravy k odběratelům. Do základu daně předmětného plnění – dodání zboží – bude plátce zahrnovat i přepravu zboží jako vedlejší výdaj.

Příklad

Plátce, který ve své provozovně (restauraci) poskytuje stravovací služby, nabízí zákazníkům také službu dodání hotových jídel k odnesení ke konzumaci mimo tuto provozovnu. Teplá hotová jídla přitom dodává zákazníkům v tzv. menuboxech. Hodnota tohoto obalu je vedlejším výdajem poskytnutého plnění, tedy dodání zboží (teplého jídla), a bude zahrnuta do základu daně dodávaného zboží.

Příklad

Plátce – prodejce knih – dodává knihy na základě objednávky zákazníkům formou poštovních zásilek. Po zákaznících požaduje mimo úhrady hodnoty knihy navíc úhradu balného a poštovného, které jsou jeho nákladem. Hodnota balného a poštovného bude zahrnuta jako vedlejší výdaj do základu daně předmětného plnění – dodání zboží.

Příklad

Plátce provádí opravu střechy na rodinném domě soukromé osoby. Materiál, který v rámci provedení stavebních a montážních prací při opravě do stavby jako její součást montážními a stavebními pracemi zabuduje nebo zamontuje, zahrne do základu daně poskytnuté služby.

Příklad

Zákazník při výběru zboží v provozovně plátce zjistí, že nabízené zboží je nepatrně poškozené. Zákazník přistoupí na nabídku prodejce – plátce, že toto zboží odebere se slevou. Jelikož se jedná a slevu z ceny poskytnutou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně u tohoto zdanitelného plnění bude o poskytnutou slevu z ceny snížen.

Příklad

Plátce pronajímá nebytové prostory.

 
Vyzkoušejte test!

Zkuste si vyplnit volně přístupný ukázkový test
Účetní uzávěrka a závěrka – test 2016.

Obsahuje 12 otázek, výběr a) - c), časový limit 12 minut, možnost opakovat a vylepšit si skóre.