dnes je 18.6.2024

Input:

Zálohy z účetního a daňového pohledu

30.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:31:21

Obsahem on-line semináře je ucelený pohled na zálohy nejen z pohledu účetního, ale rovněž z pohledu daňových souvislostí. Zdůrazněny budou novinky přijaté novelou zákona o DPH od 1. 7. 2017.

Kapitoly videa

On-line seminář je určen

odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe. 

Cílem on-line semináře je

ucelený pohled na zálohy nejen z pohledu účetního, ale rovněž z pohledu daňových souvislostí. Zdůrazněny budou novinky přijaté novelou zákona o DPH od 1. 7. 2017.

Obsah on-line semináře

  • vymezení zálohy (závdavku) v občanském právu,
  • podstata zálohy (závdavku) z účetního a daňového pohledu,
  • základní principy účtování o zálohách,
  • vliv záloh na daň z příjmů (rozdíly u účetních jednotek a u osob nevedoucích účetnictví),
  • záloha z pohledu DPH (povinnost odvést DPH z přijaté úplaty, je-li plnění dostatečně známé, související daňový doklad, možnost nárokovat si odpočet),
  • vliv záloh v některých speciálních případech (při změně ve způsobu vykazování výdajů),
  • zálohy na daň (obecný pohled, pohled daní z příjmů).

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Zalohy.pdf 0.18 MB
Nahrávám...
Nahrávám...