dnes je 18.7.2024

Input:

Zaměstnanecké benefity z pohledu daní - II. část

30.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:34:52

Ucelený rozbor daňového principu zaměstnaneckých benefitů, a to jak zpohledu zaměstnance, tak zpohledu zaměstnavatele.

Kapitoly videa

On-line seminář je určen

odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe. 

Cílem on-line semináře je

ucelený rozbor daňového principu zaměstnaneckých benefitů, a to jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu zaměstnavatele. V druhé části (úzce navazující na první) budou probrány konkrétní možnosti zaměstnaneckých benefitů, bude zdůrazněn vztah k DPH a propočtena výhodnost na konkrétním příkladu. Podrobnosti k první části online semináře naleznete zde.

Obsah on-line semináře:

 • konkrétní možnosti poskytnutí plnění, která jsou u zaměstnance osvobozena od zdanění (vzdělávání, stravování zaměstnanců, hrazení pojistného na životní pojištění a spoření na penzi, benefity nedaňové a další), vč. pohledu zaměstnavatele,
 • automobil pro služební i soukromé použití,
 • benefity ve vztahu k DPH,
 • ilustrace výhodnosti benefitů na příkladu,
 • související výklady GFŘ a MF.

  K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

  Lektor

  RNDr. Ivan Brychta

  RNDr. Ivan Brychta

  Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

  Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

  Nahrávám...
  Nahrávám...