dnes je 27.5.2024

Input:

Zaměstnávání občanů EU

11.12.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

10.3.6 Zaměstnávání občanů EU

Mgr. Petra Boušková

Občané členských států EU/EHP a Švýcarska, a jejich rodinní příslušníci, jakož i rodinní příslušníci občanů České republiky, kteří nejsou stáními příslušníky ČR ani jiného členského státu EU (dále jen občan EU), mají stejné právní postavení v právních vztazích upravených zákonem o zaměstnanosti jako občané České republiky.

Oznamovací povinnost zaměstnavatele

Občané EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci nepotřebují pro účely zaměstnání na území ČR povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance ani modrou kartu. Zaměstnavatel nebo právnická či fyzická osoba, ke které jsou tyto osoby svým zaměstnavatelem na základě smlouvy vyslány k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, je však povinen nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce písemně informovat o této skutečnosti příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce. Příslušný formulář je uveden na internetové stránce MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#podoblast-zamestnavani-cizincu_pro-zamestnavatele-1 .

Obsah informací

V informaci zaměstnavatel uvádí

  • identifikační údaje občana EU,

  • adresu v zemi trvalého pobytu,

  • adresu pro doručování zásilek,

  • nejvyšší dosažené vzdělání,

  • místo výkonu práce, druh práce,

  • zařazení podle odvětvové klasifikace ekonomických činností,

  • vzdělání požadované pro výkon povolání,

  • identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož bude občan EU vykonávat zaměstnání,

  • zda se jedná o první výkon práce občana EU na území ČR.

Pokuta

Pokud zaměstnavatel nesplní oznamovací povinnost dle zákona o zaměstnanosti nebo nevede evidenci v tomto zákoně stanovenou, lze mu udělit pokutu až do výše 100 000 Kč.

Rodinný

Nahrávám...
Nahrávám...