dnes je 30.3.2023

Input:

Zařazování majetku do daňových odpisových skupin 2016/2017

27.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:09:34

Cílem tohoto videosemináře je ucelený rozbor postupu při zařazování hmotného majetku do daňových odpisových skupin pro účely stanovení odpisů, vč. souvisejícího pohledu na základní principy souvisejících klasifikací produkce a stavebních děl.

Kapitoly videa

Videoseminář je určen:

nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.

Cíl videosemináře:

Cílem tohoto videosemináře je ucelený rozbor postupu při zařazování hmotného majetku do daňových odpisových skupin pro účely stanovení odpisů, vč. souvisejícího pohledu na základní principy souvisejících klasifikací produkce a stavebních děl. 

Obsah videosemináře:

  • základní principy a postupy při zařazování majetku do daňových odpisových skupin podle přílohy č. 1 zákona o daních z příjmů (jak postupovat, co do které odpisové skupiny patří, postup při využití budov k více účelům)
  • obecný výklad ke klasifikacím používaným pro zatřídění hmotného majetku v zákoně o daních z příjmů (kde a co najdeme, jak postupovat)
  • základní zásady a postupy při aplikaci klasifikace stavebních děl CZ-CC na nemovité věci
  • základní zásady a postupy při aplikaci klasifikace produkce CZ-CPA na hmotné movité věci
  • postup při vyhledávání zatřídění dle přílohy č. 1 ZDP (výjimky, nestandardnosti) v příkladech.

K dispozici podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Nahrávám...
Nahrávám...