Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zdravotní pojištění členů statutárních orgánů

29.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.6 Zdravotní pojištění členů statutárních orgánů

Ing. Antonín Daněk

Plynou-li členům statutárních orgánů příjmy z členství v těchto orgánech, stávají se tyto osoby pro účely zdravotního pojištění zaměstnanci, zaměstnavatel je přihlašuje u zdravotní pojišťovny jako zaměstnance a odvádí za ně pojistné podle zákona.

V případě souběžně vyplácených odměn člena představenstva a z titulu zaměstnání se pro účely placení pojistného sčítají příjmy, zakládající v rozhodném období kalendářního měsíce povinnost placení pojistného.

Příjem zúčtovaný po určitém čase

Může se stát, že člen statutárního orgánu nastoupí do funkce například v měsíci únoru, přičemž je známo, že až v prosinci mu bude zúčtován určitý příjem (odměna). V takovém případě bude osoba přihlášena jako zaměstnanec ke dni nástupu do funkce. Za období únor – listopad bude na Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele vykazována jako zaměstnanec s nulovým vyměřovacím základem, pokud nebude muset být zákonné minimum dodrženo v tomto zaměstnání, a teprve v měsíci prosinci bude výše zúčtovaného příjmu (včetně příslušného pojistného) zahrnuta do Přehledu za tento měsíc. Co se týká odhlášení takového zaměstnance, platí postup uvedený v následujícím textu.

Neplánovaný příjem

Pokud by došlo k situaci, že subjekt (dlouhodobě) neuvažuje o vyplácení odměn, přesto však je posléze členovi statutárního orgánu nějaká odměna přiznána, přihlásí jej zaměstnavatel k 1. dni kalendářního měsíce, do kterého byla odměna zúčtována. I kdyby již žádná další odměna této osobě vyplacena nebyla, může odhlášení proběhnout až ke dni skončení výkonu funkce [blíže viz § 8 odst. 2 písm. i) ZVZP ].

Společenství vlastníků

Vzhledem k tomu, že se do vyměřovacího základu zaměstnance pro účely placení pojistného na zdravotní pojištění zahrnují příjmy zdaňované podle § 6 ZDP, považují se z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance například i placení členové výboru Společenství vlastníků (SV). Na základě této skutečnosti se SV stávají zaměstnavateli se všemi povinnostmi, které

 
Vyzkoušejte test!

Zkuste si vyplnit volně přístupný ukázkový test
Účetní uzávěrka a závěrka – test 2016.

Obsahuje 12 otázek, výběr a) - c), časový limit 12 minut, možnost opakovat a vylepšit si skóre.