ROZCESTNÍK

 

Krok za krokem zákonem o DPH 2018
Lekce 1
  Základní vymezení a pojmy
  Kontrolní otázky a procvičení k 1. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 1. lekce
  BONUS k 1. lekci
 
Lekce 2
  Plátce DPH, registrace
  Kontrolní otázky a procvičení ke 2. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 2. lekce
  BONUSY ke 2. lekci
 
Lekce 3
  Předmět daně a místo plnění
  Kontrolní otázky a procvičení k 3. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 3. lekce
  BONUSY k 3. lekci
 
Lekce 4
  Zdanitelná plnění
  Kontrolní otázky a procvičení k 4. lekci
  Řešení otázek a procvičení ze 4. lekce
  BONUSY k 4. lekci
 
Lekce 5
  Osvobozená plnění s nárokem na odpočet
  Kontrolní otázky a procvičení k 5. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 5. lekce
  BONUSY k 5. lekci
 
Lekce 6
  Osvobozená plnění bez nároku na odpočet
  Kontrolní otázky a procvičení k 6. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 6. lekce
  BONUSY k 6. lekci
 
Lekce 7
  Povinnost přiznat daň (den uskutečnění zdanitelného plnění)
  Kontrolní otázky a procvičení k 7. lekci
  Řešení otázek a procvičení ze 7. lekce
  BONUSY k 7. lekci
 
Lekce 8
  Daňové doklady
  Kontrolní otázky a procvičení k 8. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 8. lekce
  BONUSY k 8. lekci
 
Lekce 9
  Základ daně, sazby daně a výpočet daně
  Kontrolní otázky a procvičení k 9. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 9. lekce
  BONUSY k 9. lekci
 
Lekce 10
  Nárok na odpočet DPH
  Kontrolní otázky a procvičení k 10. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 10. lekce
  BONUSY k 10. lekci
 
Lekce 11
  Opravy daně, opravy a úpravy odpočtu
  Kontrolní otázky a procvičení k 11. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 11. lekce
  BONUSY k 11. lekci
 
Lekce 12
  Správa daně
  Kontrolní otázky a procvičení ke 12. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 12. lekce
  BONUSY ke 12. lekci
 
Lekce 13
  Vracení daně, zvláštní režimy, režim přenesení daňové povinnosti
  Kontrolní otázky a procvičení k 13. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 13. lekce
  BONUSY k 13. lekci
 
Vyzkoušejte test!

Zkuste si vyplnit volně přístupný ukázkový test
Účetní uzávěrka a závěrka – test 2016.

Obsahuje 12 otázek, výběr a) - c), časový limit 12 minut, možnost opakovat a vylepšit si skóre.