ROZCESTNÍK

 

Účetnictví pro pokročilé 2018
Lekce 1
  Přehled účetních předpisů a účetních zásad
  Kontrolní otázky a procvičení k 1. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 1. lekce
  BONUSY k 1. lekci
 
Lekce 2
  Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, odpisy a rezervy
  Kontrolní otázky a procvičení ke 2. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 2. lekce
  BONUSY ke 2. lekci
 
Lekce 3
  Pronájem a vyřazení majetku
  Kontrolní otázky a procvičení k 3. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 3. lekce
  BONUS k 3. lekci
 
Lekce 4
  Finanční majetek, zápůjčky a úvěry
  Kontrolní otázky a procvičení k 4. lekci
  Řešení otázek a procvičení ze 4. lekce
  BONUS k 4. lekci
 
Lekce 5
  Zásoby
  Kontrolní otázky a procvičení k 5. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 5. lekce
  BONUS k 5. lekci
 
Lekce 6
  Kalkulace a výrobní proces, zvířata
  Kontrolní otázky a procvičení k 6. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 6. lekce
  BONUS k 6. lekci
 
Lekce 7
  Pohledávky a závazky, odpis a opravné položky
  Kontrolní otázky a procvičení k 7. lekci
  Řešení otázek a procvičení ze 7. lekce
  BONUSY k 7. lekci
 
Lekce 8
  Zaměstnanci a související operace
  Kontrolní otázky a procvičení k 8. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 8. lekce
  BONUS k 8. lekci
 
Lekce 9
  Operace se základním kapitálem, přeměny společností
  Kontrolní otázky a procvičení k 9. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 9. lekce
  BONUSY k 9. lekci
 
Lekce 10
  Náklady a výnosy
  Kontrolní otázky a procvičení k 10. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 10. lekce
  BONUS k 10. lekci
 
Lekce 11
  Časové rozlišení nákladů a výnosů
  Kontrolní otázky a procvičení k 11. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 11. lekce
  BONUSY k 11. lekci
 
Lekce 12
  Zvláštní případy účtování
  Kontrolní otázky a procvičení ke 12. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 12. lekce
  BONUSY ke 12. lekci
 
Lekce 13
  Účetní závěrka, závěrkové operace a zpracování daňového přiznání
  Kontrolní otázky a procvičení k 13. lekci
  Řešení otázek a procvičení z 13. lekce
  BONUSY k 13. lekci
 
Vyzkoušejte test!

Zkuste si vyplnit volně přístupný ukázkový test
Účetní uzávěrka a závěrka – test 2016.

Obsahuje 12 otázek, výběr a) - c), časový limit 12 minut, možnost opakovat a vylepšit si skóre.