dnes je 18.7.2024

Praktické informace - Daňový kalendář

Pokud Vás zajímají daňové povinnosti určité skupiny osob, vyberte si ji z nabídky. Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek.

Konkrétní povinnosti vztahující se k určitému dni zjistíte kliknutím na toto datum v kalendáři, které je tučné a podtržené. Jde o poslední den, kdy lze povinnost splnit bez sankce.

Po novele zákona o DPH, účinné od 1. 10. 2021, která rozšířila zvláštní režim jednoho správního místa (a přejmenovala ho na „One Stop Shop“), se nově povinnost podat daňové přiznání (v novém termínu do konce měsíce následujícího) dostala do tohoto daňového kalendáře pro rok 2022, a to i proto, že lze očekávat častější používání tohoto režimu. V daňovém kalendáři najdete tuto daňovou povinnost naplánovanou i na sobotu nebo na neděli. Jde o výjimku („lex specialis“), o speciální pravidlo, přesunuté od 1. 10. 2021 do § 110zc odst. 2 ZDPH, týkající se pouze speciální povinnosti podat daňové přiznání v režimu One Stop Shop, která konec lhůty na nejbližší pracovní den neposouvá, oproti standardnímu postupu danému v § 33 odst. 4 DŘ.

červenec 2024

31.7.2024

 • fyzické osoby - OSVČ - podání hlášení o zajištěné dani za červen
 • fyzické osoby - OSVČ - úhrada zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za červenec
 • fyzické osoby - OSVČ - úhrada částky nemocenského pojištění za červenec (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • fyzické osoby - OSVČ - úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu června
 • plátci DPH - podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, tzv. "One Stop Shop" (využívající "dovozní režim") za zdaňovací období červen
 • plátci DPH - podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, tzv."One Stop Shop" (využívající "režim EU" a "režim mimo EU") za zdaňovací období II. čtvrtletí
 • plátci DPH - úhrada DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v dovozním režimu za červen
 • plátci DPH - úhrada DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v režimu EU a režimu mimo EU za ll. čtvrtletí
 • právnické osoby - podání hlášení o zajištěné dani za červen
 • právnické osoby - úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu června
 • zaměstnavatelé - úhrada pojistného podle vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, na lll. čtvrtletí
ROZCESTNÍK
Nahrávám...
Nahrávám...