dnes je 2.6.2023

Novinky Online finančního úřadu 2022/2023Garance

7.2.2023, Mgr. Ing. Eva Horáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od spuštění Portálu MOJE daně a Online finančního úřadu (dostupné na www.mojedane.cz) uběhly téměř dva roky. Za tuto dobu došlo ke změnám v jejich funkčnosti, které mohou daňovým subjektům zásadním způsobem usnadnit plnění daňových povinností. Například má…

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Daň silničníGarance

30.1.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň silniční je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční (ZDS), ve znění pozdějších předpisů. Jeho poslední změna byla provedena zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Změny zákona o daních z příjmů a zákona o DPH 2022/2023 (zákonem č. 366/2022 Sb.)Garance

17.1.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 366/2022 Sb. nabývá účinnost dnem 1. ledna 2023, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 2 až 5 a 8 až 10 týkajících se zákona o DPH, která nabývají účinnost dnem 3. 12.…

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Daňová informační schránka (DIS+)Garance

17.1.2023, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová informační schránka (dále také jen DIS+) je službou Finanční správy České republiky dostupnou na portálu MoJe daně. Dostupné online na https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home1 Poskytuje možnost seznamovat se prostřednictvím internetu s informacemi…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Elektronická identifikace a identitaGarance

12.1.2023, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním ze základních parametrů právního jednání kromě zřejmého projevu vůle je také určení osoby, která jej činí – viz § 562 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podobně v případě podání vyžadují procesní předpisy jasnou patrnost skutečnosti, kdo jej činí –…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

BONUSArchiv

6.1.2023, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Datová schránkaGarance

5.1.2023, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Datové schránky začaly být používány od roku 2009 a představují dnes základní pilíř elektronické komunikace ve veřejnoprávním styku, tedy při kontaktu s orgány veřejné moci. Kromě toho ale mohou sloužit i k dodávání soukromoprávních dokumentů mezi fyzickými…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Zastupování a zmocnění ve vztahu ke správci daněGarance

1.12.2022, Ing. Zdeněk Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ne vždy jedná či může jednat daňový subjekt s finančním úřadem osobně, daňový řád umožnuje i jiné formy kontaktu.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Datové schránky v roce 2023Garance

22.11.2022, Mgr. Tereza Sládková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. 1. 2023 nabude účinnosti další část novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „ZEÚ” nebo jen „Zákon”), která byla provedena zákonem č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti…

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Daň silniční - test 2022Garance

14.9.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Rezerva na restrukturalizaciGarance

16.8.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelůGarance

12.8.2022, Ing. Michala Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato rezerva je daňově uznatelná pouze pro nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013.Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.), přijal s účinností od 1. 1. 2013 úpravu uvedenou v § 37p – Financování nakládání s elektroodpadem…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Daň jako daňový nákladGarance

11.8.2022, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navazujeme na výklad v obecném textu  Daňově uznané náklady  a v tomto článku se zaměříme na složitější problematiku, kterou je posuzování daně, jestli může být daňově účinnou…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Přístupné pro: Daně a účetnictví

RezervyGarance

10.8.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezervy jsou jedním ze základních nástrojů zásady opatrnosti v pasivech rozvahy. Zásada opatrnosti je definována v zákoně o účetnictví následovně:

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Daň silničníGarance

9.8.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní normou je zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, který byl od své účinnosti již několikrát novelizován.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Správné řešení kontrolních otázek z 2. lekceArchiv

1.7.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Pan Novák využíval k cestám souvisejících s výkonem podnikatelské činnosti vozidlo, které využívalo palivo – stlačený zemní plyn. Podléhá toto vozidlo silniční dani?

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Kontrolní otázky z 2. lekceArchiv

1.7.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Pan Novák využíval k cestám souvisejících s výkonem podnikatelské činnosti vozidlo, které využívalo palivo – stlačený zemní plyn. Podléhá toto vozidlo silniční dani?

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Silniční daň - výše daně, sleva na dani - kombinovaný provozArchiv

1.7.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2022 je základ daně a roční sazba daně vyjádřen společně v podobě výše daně pro jednotlivá zdanitelná vozidla. Výše daně pro zdanitelná vozidla podle jednotlivých kategorií je obsažena v příloze k zákonu a na výši daně u jednotlivých vozidel má vliv…

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Silniční daň - úvod do problematiky, základní ustanovení, předmět daněArchiv

1.7.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Silniční daň je přímá majetková daň, její výnosy jsou na rozdíl od daně z příjmů nebo daně z přidané hodnoty malé (tvoří cca jedno procento příjmů státního rozpočtu) a z toho důvodu lze tuto daň označit za doplňkovou. Ale i s touto problematikou je potřebné se…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Kontrolní otázky z 1. lekceArchiv

1.7.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Obchodní společnost využívala k podnikatelské činnosti nákladní automobil s maximální hmotností 3,2 tuny. Jedná se o zdanitelné vozidlo?

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Správné řešení kontrolních otázek ze 3. lekceArchiv

1.7.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Provozovatelem nákladního automobilu (kategorie N3) je nezisková organizace. Kdo je poplatníkem silniční daně?

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Kontrolní otázky ze 3. lekceArchiv

1.7.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Provozovatelem nákladního automobilu (kategorie N3) je nezisková organizace. Kdo je poplatníkem silniční daně?

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Silniční daň - výpočet daně, daňové přiznáníArchiv

1.7.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Silniční daň - rekapitulace změn od roku 2022Archiv

1.7.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o dani silniční byl novelou č. 142/2022 Sb., (se zpětnou účinností od 1. 1. 2022) zásadně změněn. S novou koncepcí je potřebné se seznámit a uvědomit si změny oproti původní právní úpravě platné do konce roku 2021. V jednotlivých lekcích jsme novou úpravu…

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Silniční daň - osvobození od daně, poplatníci silniční daněArchiv

1.7.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Skutečnost, že je některé vozidlo předmětem daně, ještě neznamená, že za něj bude silniční daň placena. V § 3 ZDS jsou uvedena vozidla, která sice jsou předmětem daně silniční, ale následně jsou od daně osvobozena. Od roku 2022 došlo ke změnám v oblasti…

Přístupné pro: Daně a účetnictví

BONUSArchiv

1.7.2022, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní předpis zaměstnavatele o používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Správné řešení kontrolních otázek z 1. lekceArchiv

1.7.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Obchodní společnost využívala k podnikatelské činnosti nákladní automobil s maximální hmotností 3,2 tuny. Jedná se o zdanitelné vozidlo?

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Novela zákona o dani silniční 2022Garance

8.6.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále jen „ZDS”), provedená zákonem č. 142/2022 Sb., přinesla v této dani výrazné změny. Došlo k podstatnému snížení počtu vozidel, za která se bude daň silniční platit, jako bezpředmětná byla zrušena některá…

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Příklady k dani silničníArchiv

5.5.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Placení záloh na daň, výše daně, daňové přiznání

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Změny v dani silniční 2022Archiv

31.3.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s výrazným zvyšováním cen pohonných hmot a připravovanými změnami v zákoně o dani silniční, tj. zejména připravovaným zrušením povinnosti hradit tuto daň za některé druhy silničních vozidel od počátku roku 2022, rozhodl ministr financí…

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Daň silniční - test 2021Archiv

13.1.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Kontrolní otázky z 1. lekceArchiv

15.12.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Pan Horák v září 2021 využil k vlastní podnikatelské činnosti motorové vozidlo pouze dne 15. 9. Bude za měsíc září vozidlo podléhat silniční dani?

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Správné řešení kontrolních otázek ze 3. lekceArchiv

15.12.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Vozidlo má v technickém průkazu uvedeno „datum první registrace v zahraničí 15. 4. 2016, datum první registrace v ČR 4. 7. 2019”. Které datum je rozhodující pro účely snížení sazby…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Správné řešení kontrolních otázek ze 4. lekceArchiv

15.12.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Z jakých údajů máme vypočítat zálohu na silniční daň za první čtvrtletí?

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

BONUSArchiv

15.12.2021, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

VZOR: Vnitřní předpis zaměstnavatele o používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Silniční daň - úvod do problematikyArchiv

15.12.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Silniční daň je přímá majetková daň, její výnosy jsou na rozdíl od daně z příjmů nebo daně z přidané hodnoty malé (tvoří cca jedno procento příjmů státního rozpočtu) a z toho důvodu lze tuto daň označit za doplňkovou. Ale i s touto problematikou je potřebné se…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Silniční daň - daňové přiznáníArchiv

15.12.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník je povinen si v daňovém přiznání silniční daň sám vypočítat, uvést případná osvobození a slevy na dani. Daňové přiznání se podává nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Pokud na konec lhůty připadne…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Správné řešení kontrolních otázek z 2. lekceArchiv

15.12.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pan Novák využíval k cestám souvisejících s výkonem podnikatelské činnosti vozidlo, které využívalo palivo – stlačený zemní plyn. Podléhá toto vozidlo silniční dani?

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Kontrolní otázky ze 4. lekceArchiv

15.12.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Z jakých údajů máme vypočítat zálohu na silniční daň za první čtvrtletí?

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Správné řešení kontrolních otázek z 1. lekceArchiv

15.12.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Pan Horák v září 2021 využil k vlastní podnikatelské činnosti motorové vozidlo pouze dne 15. 9. Bude za měsíc září vozidlo podléhat silniční dani?

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Silniční daň - snížení a zvýšení sazby daněArchiv

15.12.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Silniční daň lze snížit o 25 % osobám provozujícím zemědělskou výrobu u vozidel, která jsou podle údajů v technickém průkazu určena pro práce výrobní povahy v rostlinné výrobě, a to podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 – Podpůrné služby pro rostlinnou…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Kontrolní otázky z 2. lekceArchiv

15.12.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pan Novák využíval k cestám souvisejících s výkonem podnikatelské činnosti vozidlo, které využívalo palivo – stlačený zemní plyn. Podléhá toto vozidlo silniční dani?

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

BONUSArchiv

15.12.2021, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Silniční daň - osvobození od daně, základ daně, sazby daněArchiv

15.12.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Skutečnost, že je motorové vozidlo předmětem daně, ještě neznamená, že za něj bude silniční daň placena. V následující tabulce uvádíme motorová vozidla, která jsou v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 16/1993 Sb., o silniční dani (dále jen ZDSIL) od daně…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Silniční daň - zálohy na daň, dopady do zákona o daních z příjmů, zaúčtováníArchiv

15.12.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník je povinen v průběhu zdaňovacího období platit zálohy na silniční daň, které je nutné vypočítat ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u jednotlivých vozidel trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Kontrolní otázky ze 3. lekceArchiv

15.12.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Vozidlo má v technickém průkazu uvedeno „datum první registrace v zahraničí 15. 4. 2016, datum první registrace v ČR 4. 7. 2019”. Které datum je rozhodující pro účely snížení sazby…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

BONUSArchiv

15.12.2021, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Portál MoJe daněGarance

20.5.2021, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek se zaobírá novým portálem Finanční správy MoJe daně, který byl nedávno uveden do provozu. Není myšlen jako podrobná příručka uživatele, Poměrně podrobný návod na používání nové generace daňové informační schránky DIS+ lze najít např. na…

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Daň z nemovitých věcí 2021 - testArchiv

13.4.2021, Ing. Jan Koreček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Daňový řád - test 2021, 2022Garance

26.2.2021, Ind. Zdeněk Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Daně a účetnictví
ROZCESTNÍK
Nahrávám...
Nahrávám...