dnes je 28.5.2024

Proč a jak se stát leadremZáznamGarance

28.8.2020, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:27:03

Vůdcovství není jen věcí vrcholového managementu či politiky. Je předpokladem důležitým i v běžné práci či obchodě. Představuje schopností jednat způsobem, jež vyvolává důvěru, jistotu a autoritu, a získává nám tak následovníky či osoby ochotné vyjít nám…

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Psychologické pasti penězZáznamArchiv

27.5.2020, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:54:07

Finanční hodnota peněz je stejná, bez ohledu na to, odkud přicházejí nebo na co je vydáváme. Psychologicky vzato to však většinou neplatí. Lidé totiž s penězi často zacházejí podle toho, do jaké "mentální škatulky" je zařadili. A nakládají tak s nimi způsobem,…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Jak využít pravidlo 80/20ZáznamGarance

30.4.2020, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:47:29

Pravidlo 80/20 lze bez přehánění považovat za jeden z nejjednodušších i nejúčinnějších návodů k myšlení a jednání vůbec. Říká, že osmdesát procent úsilí, které v nejrůznějších oblastech vynakládáme, přináší jen dvacet procent výsledků, kterých jsme na jeho…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Jste nuceni si svůj čas řídit sami: 6 způsobů, jak s ním nakládat lépeZáznamGarance

29.4.2020, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:08:59

Některým pracovníkům řídí čas jejich nadřízení. Někteří si ho však mohou z velké části řídit sami. Cílem semináře je seznámit se s metodami, které napomáhají efektivnímu nakládání s vlastním časem, ale i s mentálními technikami, které jejich využití usnadňují.…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Stres management: jak předejít stresu v práci i mimo niZáznamGarance

6.4.2020, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:34:51

Seminář, se zaměřuje na zbytečné příčiny stresu i na to, jak jim předejít. Jeho cílem je poukázat na pracovní a mentální zvyklosti, které ke stresu často bez našeho vědomí přispívají, i na ty, které mu brání, a ukázat jak je možné stresu v práci i mimo ni…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Jste nuceni si svůj čas řídit sami: 6 způsobů, jak s ním nakládat lépeZáznamGarance

30.3.2020, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:08:59

Některým pracovníkům řídí čas jejich nadřízení. Někteří si ho však mohou z velké části řídit sami. Cílem semináře je seznámit se s metodami, které napomáhají efektivnímu nakládání s vlastním časem, ale i s mentálními technikami, které jejich využití usnadňují.…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Preventivní management: jak předcházet nedostatkům v práci zaměstnanců, které nemůžeme mít stále na očíchZáznamGarance

24.3.2020, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:01:29

Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami, proč jednání či výkonnost zaměstnanců neodpovídá představám jejich nadřízených, a to především v situacích, kdy jejich práci nemohou bezprostředně sledovat a kontrolovat. Shrnuje tyto příčiny do deseti hlavních bodů,…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Co dělají úspěšní podnikatelé jinak?ZáznamGarance

26.2.2020, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:31:44

Založit firmu a dovést ji k úspěšnému rozvoji je často náročnější, než řídit zavedený podnikový kolos. V čem se jednání či strategie úspěšných zakladatelů firem odlišují od těch méně úspěšných? Cílem semináře je ukázat, že k úspěšnosti podnikatelů přispívá…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Jak poznat, že vaše současná práce již není pro vásZáznamGarance

3.2.2020, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:41:04

Přemýšlíte, zda byste neměli změnit zaměstnání, ale nejste si správností svého rozhodnutí zcela jisti? Není divu, rozhodování může být složité. Podle čeho poznat, že čas ke změně zaměstnání skutečně nadešel? Cílem kurzu je poukázat na varovné signály,…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Tvorba personální strategie organizaceZáznamGarance

22.11.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:16:14

Kurz se zaměřuje na cíle, význam, obsah a strukturu personální strategie organizací. K jeho hlavním tématům patří rozbor personálních cílů a potřeb podniku, využití personální SWOT analýzy, plánování personálních a organizačních opatření a hodnocení jejich…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Controlling vzdělávánípřipravujemeGarance

24.10.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami nízké efektivnosti vzdělávání zaměstnanců a hlavními způsoby, jak účinnost podnikového vzdělávání zvýšit. Cílem semináře je seznámit s analýzou vzdělávacích potřeb zaměstnanců, plánováním vzdělávacích akcí, volbou…

Průzkumy motivace a spokojenosti zaměstnancůZáznamGarance

21.10.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:15:36

Cílem semináře je seznámit se s významem, tématy, nástroji a metodami dotazníkových a dalších průzkumů mezi zaměstnanci, jejich prováděním, vyhodnocováním i prezentací podnikovému vedení. Seminář přináší konkrétní ukázky výsledků provedených průzkumů i…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Manažerská etika a etické řízení organizaceZáznamGarance

4.10.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:02:42

Cílem kurzu je seznámit se s hlavními zásadami manažerské etiky a etického řízení organizace, s důvody vedoucími k tvorbě etického kodexu organizace, s jeho správným tematickým zaměřením, obsahem a strukturou i praktickými zásadami jeho vytváření a…

Jak zlepšit své prezentační a rétorické schopnostiZáznamGarance

15.8.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:03:44

Cílem semináře je seznámit s hlavními zásadami úspěšných veřejných vystoupení i hlavními úskalími veřejné prezentace. Seminář se zaměřuje i na techniku řeči a kulturu vyjadřování, schopnost stručného a věcného vyjádření a pohotového…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Audit vnitrofiremní komunikaceZáznamGarance

12.8.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:17:50

Seminář se zaměřuje na cíle, metody, závěry a doporučení auditu vnitřní komunikace, zabývajícím se přezkoumáním a posouzením účinnosti vnitřní komunikace v organizaci. Zaměřuje se na odhalení slabin ve vnitřní komunikaci a navržení cest jejich odstranění, a to…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Audit řízení lidských zdrojůZáznamGarance

8.8.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:08:11

Cílem semináře je seznámit se s cíli, metodami a organizací auditu řízení lidských zdrojů sloužícího k rozboru a hodnocení řízení lidských zdrojů v organizaci i navržení cest ke zvýšení jeho účinnosti a…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Personální controllingZáznamGarance

1.7.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:20:18

Cílem semináře je seznámit se s významem a funkcí personálního controllingu a jeho hlavními nástroji - kvantitativními i kvalitativními personálními ukazateli a personálními standardy. Pozornost je věnována výběru personálních ukazatelů charakterizujících…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Audit personálních rizikZáznamGarance

30.4.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:21:33

Cílem semináře je seznámit se s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem, především těmi, kterým organizace většinou nevěnují systematickou pozornost. Jde o rizika spojená s nevhodným výběrem a povyšováním zaměstnanců, nesprávným řízením jejich…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Jak zvládat obtížné chování na pracovištiZáznamGarance

7.1.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:03:47

Zvládání obtížného či problémového chování zaměstnanců patří k nejsložitějším manažerským úkolům. Jeho předpokladem je schopnost toto chování včas identifikovat, porozumět jeho příčinám a naučit se mu předcházet či na něj vhodným způsobem…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Kreativita a její uplatnění v práci a řízeníZáznamGarance

29.11.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:05:18

Kreativita v práci a řízení je vzácnou schopností nalézat řešení, která většina ostatních nevidí. Lze ji však posílit. Cílem kurzu je ukázat a ilustrovat nástroje a techniky, které lze na pracovišti k posílení kreativity…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Situační řízení: jak řídit různé pracovníkyZáznamGarance

2.10.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:50:33

Situační řízením spočívá v přizpůsobení řídícího stylu schopnostem, zkušenostem, motivaci i dalším předpokladům pracovníkům a okolnostem situace. Cílem videosemináře je seznámit se ze základními styly a metodami situačního…

Jak poskytovat zpětnou vazbuZáznamGarance

28.5.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:52:33

Zpětná vazba by měla pomáhat ke zlepšení výkonu i pracovního chování. Neměla by vyvolávat nepříznivé emocionální reakce ani jiné vedlejší důsledky. Cílem semináře je seznámit se s principy úspěšného poskytování zpětné…

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Sám sobě koučemZáznamGarance

21.5.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:00:28

Seminář se zabývá osobními mentálními technikami umožňujícími změnit úhel svého pohledu na věc, udržet si emocionální vyrovnanost a vyvarovat se zbytečného stresu. Jejich cílem je omezit neproduktivní mentální stereotypy a zvyklosti, posílit svou osobní…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Jak posílit svou emocionální inteligenciZáznamGarance

16.5.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:05:50

Emocionální inteligence je schopností chápat a využívat své vlastní emoce i pocity ostatních. Cílem semináře je seznámit se s praktickým významem a uplatněním emocionální inteligence a poskytnout návod, jak ji úspěšně využívat a…

Ochrana osobních údajů v personalisticeZáznamGarance

30.4.2018, Bc. Ilona Bartovská, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:57:29

Videoseminář je věnován v současnosti tolik aktuální problematice ochrany osobních údajů, a to především v personalistice.

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Výběr a stabilizace pracovníkůZáznamGarance

27.4.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:52:01

Jaké jsou hlavní kroky při náboru a výběru zaměstnanců, jak se vyvarovat chyb při výběru, jak uchazeče získat a posoudit a především jak vhodné uchazeče, resp. zaměstnance stabilizovat a…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Přestaňte se v práci stresovatZáznamGarance

28.2.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:49:48

Videoseminář se zaměřuje na nejčastější příčiny pracovního stresu a to, jak si s nimi poradit.

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

GDPR a ochrana osobních údajů v české legislativěZáznamArchiv

24.1.2018, Bc. Ilona Bartovská, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:59:13

Znáte povinnosti zaměstnavatele podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákon na ochranu osobních údajů v praxi?

Přístupné pro: Daně a účetnictví
ROZCESTNÍK
Nahrávám...
Nahrávám...