dnes je 28.5.2024

Překážky z důvodu obecného zájmuGarance

28.5.2024, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně platí, že k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu poskytne zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu (§ 200 ZP). Náhrada mzdy (platu) v…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Nepřetržitý odpočinek v týdnuGarance

24.5.2024, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je vždy povinen při rozvrhování pracovní doby a nařizování práce přesčas dodržovat stanovené doby nepřetržitého odpočinku, který nesmí být přerušován výkonem práce. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES, o některých aspektech úpravy…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Nepřetržitý denní odpočinekGarance

24.5.2024, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce s účinností od 1. 10. 2023 přinesla zpřesnění právní úpravy nepřetržitého odpočinku v § 90 ZP, který se nově označuje jako denní odpočinek, protože rozhodujícím kritériem pro jeho poskytování je cyklus 24 hodin po sobě jdoucích, a nikoliv…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Práce přesčasGarance

24.5.2024, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Co je prací přesčas, definuje ustanovení § 78 odst. 1 písm. i) ZP. Jde o práci konanou zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konanou mimo…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Rozvržení pracovní dobyGarance

24.5.2024, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a současně určí i začátek a konec směn (§ 81 odst. 1 ZP). Přitom platí, že pracovní dobu rozvrhuje zpravidla do pěti dnů v týdnu a přihlíží k tomu, aby toto rozvržení neohrožovalo bezpečnost a ochranu zdraví při práci (§…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Ochrana osobních údajů při vedení personální a mzdové agendyZáznamGarance

14.5.2024, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:31:00

Získání orientace v uplatnění pravidel vyplývajících z obecného nařízení o zpracování osobních údajů (GDPR) při vedení personální a mzdové agendy a řízení lidských zdrojů. Každý zaměstnavatel je správcem osobních údajů, zpracování osobních údajů je nedílnou…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Zastřený výkon závislé práce (tzv. švarcsystém)ZáznamGarance

16.4.2024, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:32:09

Webinář se bude zabývat riziky spojenými se spoluprací s osobami samostatně výdělečně činnými, která vykazuje výkonu závislé práce. V našich podmínkách je toto jednání označováno jako švarcsystém. Kontrolní orgány používají pojem nelegální práce, za jejíž…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Zahraniční pracovní cestyGarance

15.4.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Tuzemské pracovní cestyGarance

12.4.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Zaměstnávání poživatelů invalidních či starobních důchodů - test 2024Garance

11.4.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Dovolená - testGarance

27.2.2024, Doc. JUDr. Margerita Vysokajová CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Agenturní zaměstnávání po změnách od 1. ledna 2024ZáznamGarance

14.2.2024, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:33:42

Webinář přinese seznámení s aktuální podobou právní úpravy agenturního zaměstnávání po změnách provedených novelou zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti od 1. ledna 2024. Uživatelé, kteří si od agentury si pronajímají zaměstnance, zjistí, jaká jsou nová…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - testGarance

13.2.2024, Doc. JUDr. Margerita Vysokajová CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Poživatelé důchodůGarance

1.2.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel může s každým poživatelem starobního důchodu uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, aniž by důchodce ztratil nárok na výplatu důchodu. To však neplatí pro poživatele předčasného starobního důchodu, který ještě nedosáhl…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Záznamy o zpracování osobních údajů zaměstnanců dle GDPRGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záznamy o činnostech zpracování jsou záznamy, které budou správci osobních údajů podle GDPR povinni vést o jejich zpracování a na žádost je zpřístupnit dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. U kamerového systému jsou jakousi náhradou za…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Zpracování osobních údajů - práva zaměstnancůGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec (subjekt údajů) má právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o…

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Zpracování osobních údajů zaměstnance - záznam o instruktážiGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je před zpracováním osobních údajů jakékoliv kategorie osobních údajů povinen stanovit účel zpracování, informovat zaměstnance o zpracování a době uložení osobních údajů.

Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Náhrady při tuzemských pracovních cestách - 1. částGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

(náhrady jízdních výdajů, náhrady výdajů za použití místní hromadné dopravy, náhrady za používání silničních motorových vozidel, náhrady výdajů za ubytování, náhrady nutných vedlejších výdajů, jiné a vyšší cestovní…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Vyslání na zahraniční pracovní cestuGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zahraniční pracovní cestou je podle § 154 ZPcesta konaná mimo území České republiky. Samozřejmě, že nejde o ledajakou cestu, ale o cestu ve smyslu § 42 ZP, tj. o časově omezené vyslání zaměstnance k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce (viz také lekce…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Kontrolní otázky a příkladyGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Zaměstnanec uhradil za použití určeného dopravního prostředku 250 Kč. Při vyúčtování cestovních náhrad však nepředložil zaměstnavateli odpovídající jízdenku. Je zaměstnanci proplacená náhrada jízdních výdajů (250 Kč) daňově uznatelným nákladem…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Kontrolní otázky a procvičení k 9. lekciGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Zaměstnavatel rozhodl o poskytování náhrady jízdních výdajů při pracovních cestách v obci sídla firmy za použití MHD formou paušálu. Ve svém rozhodnutí uvedl, že se týká zaměstnanců, kteří uskutečňují více než jednu pracovní cestu v obci za týden a že…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Řešení kontrolních otázek z lekce č. 6Garance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Přísluší zaměstnanci zahraniční stravné v případě, že mu v tomtéž kalendářním dni vzniklo právo na tuzemské stravné?

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2021
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Řešení kontrolních otázek z lekce č. 2Garance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Kontrolní otázky a procvičení k 7. lekciGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci v případě dlouhodobé tuzemské pracovní cesty cestovní náhrady k návštěvě rodiny?

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Kontrolní otázky a procvičení k 5. lekciGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Musí zaměstnavatel před zahraniční pracovní cestou stanovit podmínky jejího konání vždy písemně?

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Kontrolní otázky a příklady ke 4. lekciGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Zaměstnanec byl dne 16.8.2024 na pracovní cestě od 7.30 hod. do 9.50 hod. a na druhé pracovní cestě od 11.00 hod. do 21.00 hod. Na druhé pracovní cestě mu byla bezplatně poskytnuta večeře v hodnotě 180 Kč. Jak bude sníženo stravné, když zaměstnavatel…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Řešení kontrolních otázek z lekce č. 4Garance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Zaměstnanec byl dne 16. 8. 2024 na pracovní cestě od 7.30 hod. do 9.50 hod. a na druhé pracovní cestě od 11.00 hod. do 21.00 hod. Na druhé pracovní cestě mu byla bezplatně poskytnuta večeře v hodnotě 180 Kč. Jak bude sníženo stravné, když zaměstnavatel…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Cestovní náhrady ve vnitřním předpise a kolektivní smlouvěGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za vnitřní předpis zaměstnavatele lze považovat vnitřní směrnici, opatření, příkaz ředitele apod. O jejich znění rozhodne zaměstnavatel podle svých podmínek, nesmí však být v rozporu se zákoníkem práce, příp. jinými předpisy. Takový vnitřní předpis by měl…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Kontrolní otázky a příklady ke 12. lekciGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Členům představenstva a dozorčí rady, kteří nejsou zaměstnanci naší akciové společnosti, hradíme cestovní náhrady na jednání, která se konají v sídle společnosti i mimo sídlo společnosti (např. v hotelu ve městě, ve kterém je sídlo naší a. s.). Tyto osoby…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Řešení kontrolních otázek z lekce č. 3Garance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Zaměstnanec na základě požadavku zaměstnavatele použil na pracovní cestě na území města, ve kterém má své pravidelné pracoviště, svůj soukromý automobil. V technickém průkazu vozidla jsou uvedeny tři údaje o spotřebě pohonné hmoty. Použije se pro stanovení…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Kontrolní otázky a procvičení k 2. lekciGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Kontrolní otázky a procvičení k 1. lekciGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Může zaměstnavatel ve vnitřní směrnici uvést, že pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad je sídlo firmy?

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Kontrolní otázky a procvičení k 8. lekciGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Lze dohodnout nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatele upravit, že záloha na pracovní cesty poskytována zaměstnancům nebude a že vypořádání nároku zaměstnanců na cestovní náhrady bude prováděno pouze jeden den v měsíci, např. v den…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Vysvětlení základních pojmůGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Místo výkonu práce je místo, kde má zaměstnanec vykonávat druh práce sjednaný v pracovní smlouvě. Toto místo nebo místa musí být podle § 34 odst. 1 ZP sjednána v pracovní smlouvě. Může to být jedno nebo více konkrétních míst anebo i šířeji sjednaná…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Řešení otázek a procvičení z 1. lekceGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Může zaměstnavatel ve vnitřní směrnici uvést, že pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad je sídlo firmy?

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Kontrolní otázky a příklady k 10. lekciGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Lze ve vnitřním předpisu stanovit nebo v kolektivní smlouvě sjednat, při kterých pracovních cestách, příp. za jakých podmínek budou nebo nebudou poskytovány zálohy na cestovní náhrady?

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Řešení testu znalostí z 12. lekceGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Členům představenstva a dozorčí rady, kteří nejsou zaměstnanci naší akciové společnosti, hradíme cestovní náhrady na jednání, která se konají v sídle společnosti i mimo sídlo společnosti (např. v hotelu ve městě, ve kterém je sídlo naší a. s.). Tyto osoby…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Kontrolní otázky a procvičení k 3. lekciGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Zaměstnanec na základě požadavku zaměstnavatele použil na pracovní cestě na území města, ve kterém má své pravidelné pracoviště, svůj soukromý automobil. V technickém průkazu vozidla jsou uvedeny tři údaje o spotřebě pohonné hmoty. Použije se pro stanovení…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Náhrady při tuzemských pracovních cestách - 2. částGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vysvětlení problematiky (otazníky kolem stravného – výše, neposkytování stravného, stravné nad stanovený rámec rozpětí, stravné při bezplatně poskytnutém jídle, stravné při několika pracovních cestách v jednom dni, stravné při výkonu práce v místě bydliště,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Vysílání na pracovní cestuGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní cesta je podle ustanovení § 42 odst. 1 ZP časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Taková dohoda může být…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Paušalizace a účetní aspekty cestovních náhradGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

(určení podmínek pro výpočet paušálních částek pro jednotlivé kategorie zaměstnanců, postup při stanovení paušálních náhrad, přezkoumání a úprava paušálů při změně podmínek, prokazování stanovení paušálu pro účely kontroly ze strany finančních…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Řešení kontrolních otázek z 9. lekceGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Zaměstnavatel rozhodl o poskytování náhrady jízdních výdajů při pracovních cestách v obci sídla firmy za použití MHD formou paušálu. Ve svém rozhodnutí uvedl, že se týká zaměstnanců, kteří uskutečňují více než jednu pracovní cestu v obci za týden a že…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Řešení kontrolních otázek z 8. lekceGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Lze dohodnout nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatele upravit, že záloha na pracovní cesty poskytována zaměstnancům nebude a že vypořádání nároku zaměstnanců na cestovní náhrady bude prováděno pouze jeden den v měsíci, např. v den…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Řešení kontrolních otázek z lekce č. 5Garance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Musí zaměstnavatel před zahraniční pracovní cestou stanovit podmínky jejího konání vždy písemně?

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Náhrady při zahraničních pracovních cestáchGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je při zahraniční pracovní cestě povinen zaměstnanci poskytnout také stravné ve výši a za podmínek stanovených v § 163 ZP (s výjimkou odstavce 4), tj. stravné za tuzemskou část této pracovní cesty a náhradu stravovacích výdajů v cizí měně (dále…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Daňové dopady cestovních náhradGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všechny daňové subjekty (akciové společnosti, společnosti s r. o., příspěvkové organizace, obce, fyzické osoby-podnikatelé atd.) při zjišťování svého základu daně z příjmů vycházejí podle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Řešení kontrolních otázek z 11. lekceGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Zaměstnanec uhradil za použití určeného dopravního prostředku 250 Kč. Při vyúčtování cestovních náhrad však nepředložil zaměstnavateli odpovídající jízdenku. Je zaměstnanci proplacená náhrada jízdních výdajů (250 Kč) daňově uznatelným nákladem…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2021
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Specifické situace na pracovní cestěGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 156 odst. 1 ZP a § 166 odst. 1 ZP přísluší zaměstnanci při tuzemské i zahraniční pracovní cestě také náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny. Za člena rodiny se podle § 187 ZP považuje manžel, partner, vlastní dítě, osvojenec, dítě svěřené do…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Vyúčtování pracovní cestyGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tuzemskou pracovní cestu i na zahraniční pracovní cestu je zaměstnavatel podle § 183 odst. 1 ZPpovinen zaměstnanci poskytnout zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud se s ním nedohodne, že záloha poskytnuta nebude. Záloha na cestovní…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Řešení kontrolních otázek ze 7. lekceGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci v případě dlouhodobé tuzemské pracovní cesty cestovní náhrady k návštěvě rodiny?

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo
ROZCESTNÍK
Nahrávám...
Nahrávám...