dnes je 24.5.2024

Input:

052 - Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý hmotný majetek

2.3.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

052 – Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý hmotný majetek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tento účet se zachycují dlouhodobé i krátkodobé zálohy (závdavky) na pořízení DHM, které se pak zúčtovávají s přijatou dodavatelskou fakturou a následuje vyúčtování zálohy (závdavku) – doplatek, vrácení. Účtování záloh (závdavků) včetně DPH u plátců DPH je podrobně uvedeno u účtu 314.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, DPH – účtování o zálohách a závdavcích, Evidence valutových a devizových operací

§ 24–27 ZoÚ, § 7, § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 017

NÚR

Rozvaha: Aktiva: B.II.5.1. – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
P
Na pořízení dlouhodobého hmotného majetku byla poskytnuta záloha (závdavek) podle smlouvy s dodavatelem a zaúčtována na základě:

Závdavek – podrobněji viz poznámky pod účtem 051. *)
a) výpisu z  peněžních prostředků na účtech 052 221
b) výpisu z úvěrového účtu krátkodobého 052 231
c) výpisu z úvěrového účtu dlouhodobého 052 461
d) výdajového pokladního dokladu 052 211 Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).
2. VZ,
PF
Zúčtování poskytnuté zálohy (závdavku) s přijatou dodavatelskou fakturou po splnění dodávky, smlouvy 321,
479
052
3. BÚ,
P
Vrácení poskytnuté zálohy (závdavku) při nesplnění dodávky 211,
221
052 Pozor na právní důsledky při nesplnění dluhu u závdavku § 1808 až § 1809 NOZ.
4. BÚ,
P
Rozdíl ze zúčtování zálohy (závdavku): 


a) doplatek z peněžních prostředků na účtech, pokladny 321 221,
211
Záloha byla poskytnuta v menší částce než částka na přijaté faktuře.
b) doplatek z úvěru 321 231,
461

c) přeplatek 221 052 Záloha byla poskytnuta ve vyšší částce než celková suma na přijaté faktuře.
5. VZ Vypořádání nedobytné zálohy (závdavku): 

Lze uplatnit jen účetní OP, protože o záloze nebylo účtováno do výnosů.
a) účetní odpis nedobytné zálohy (závdavku) 546 052 ČÚS 019
b) tvorba účetní opravné položky na pochybnou zálohu (závdavek) 559 095 ČÚS 005
6. VZ Kurzové rozdíly v průběhu účetního období i ke konci rozvahového dne: 

§ 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ČÚS 006

Alternativní možnost využití postupu dle I – 43 Poskytnuté zálohy v cizí měně. **)
a) přepočet příslušným kurzem – kurzová ztráta 563 052
b) přepočet příslušným kurzem – kurzový zisk 052 663

Poznámka:

*) ÚJ chybují v tom, že účtují všechny zálohy na účet 314 a nerozlišují zálohy provozní (účet 314), zálohy na zásoby (účty 151–153) nebo zálohy na dlouhodobý majetek (účty 051–053).

**) Podle účetních předpisů jsou poskytnuté cizoměnové zálohy a závdavky pohledávkami, a proto u nich vznikají kurzové rozdíly, a to jak k rozvahovému dni, tak i při jejich následném zápočtu.

Pro vyhodnocení potřeby kurzových přepočtů u záloh je možné vedle platné legislativy alternativně použít související interpretace NÚR a judikáty k účtu 314 (judikáty i interpretace jsou uvedeny v části "Jednotlivé účty řešené NÚR, KDP či soudním judikátem"), a postupovat následujícím způsobem dle interpretace I 43 Poskytnuté zálohy v cizí měně:

  • Pokud účetní jednotka neočekává vrácení poskytnuté zálohy, naopak očekává následné dodání majetku nebo služby, jedná se ve své podstatě o samotnou dílčí část celkové pořizovací ceny nakupovaného aktiva nebo služby, nejde o pohledávku. V těchto případech by účetní jednotka měla vykazovat poskytnuté zálohy na účtech 051, 052, 151 nebo realizované platby na účtu 381. K rozvahovému dni z nevyúčtované "zálohy"

Nahrávám...
Nahrávám...