dnes je 3.10.2023

Praktické informace - Daňový kalendář

Pokud Vás zajímají daňové povinnosti určité skupiny osob, vyberte si ji z nabídky. Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek.

Konkrétní povinnosti vztahující se k určitému dni zjistíte kliknutím na toto datum v kalendáři, které je tučné a podtržené. Jde o poslední den, kdy lze povinnost splnit bez sankce.

Po novele zákona o DPH, účinné od 1. 10. 2021, která rozšířila zvláštní režim jednoho správního místa (a přejmenovala ho na „One Stop Shop“), se nově povinnost podat daňové přiznání (v novém termínu do konce měsíce následujícího) dostala do tohoto daňového kalendáře pro rok 2022, a to i proto, že lze očekávat častější používání tohoto režimu. V daňovém kalendáři najdete tuto daňovou povinnost naplánovanou i na sobotu nebo na neděli. Jde o výjimku („lex specialis“), o speciální pravidlo, přesunuté od 1. 10. 2021 do § 110zc odst. 2 ZDPH, týkající se pouze speciální povinnosti podat daňové přiznání v režimu One Stop Shop, která konec lhůty na nejbližší pracovní den neposouvá, oproti standardnímu postupu danému v § 33 odst. 4 DŘ.

srpen 2023

3.8.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání přehledu OSVČ příslušné správě sociálního zabezpečení za rok 2022 (u OSVČ, které podávaly v termínu do 3. 7.); doplatek sociálního pojištění je splatný do 8 dnů ode dne podání tohoto Přehledu, případně do 11. srpna, nebyl-li Přehled podán ve lhůtě
 • fyzické osoby - OSVČ: podání přehledu OSVČ příslušné zdravotní pojišťovně za rok 2022 (u OSVČ, které podávaly přiznání v termínu do 3. 7.); doplatek zdravotního pojištění je splatný do 8 dnů ode dne podání tohoto Přehledu, případně do 11. srpna, nebyl-li Přehled podán ve lhůtě
7.8.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červenec
8.8.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červenec
10.8.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě doplatku sociálního pojištění za rok 2022 u OSVČ, které podávaly přiznání v termínu do 3. 7.; platí pro případy, kdy Přehled byl podán v nejzazší lhůtě, tj. k 3. srpnu, nebo po lhůtě - doplatek je splatný do 8 dnů po dni, kdy byl nebo měl být podán Přehled
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k doplacení zdravotního pojištění za rok 2022 u OSVČ, které podávaly přiznání v termínu do 3. 7.; platí pro případy, kdy Přehled byl podán v nejzazší lhůtě, tj. k 3. srpnu, nebo po lhůtě - doplatek je splatný do 8 dnů po dni, kdy byl nebo měl být podán Přehled
11.8.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada doplatku sociálního pojištění za rok 2022 u OSVČ, které podávaly přiznání v termínu do 3. 7.; platí pro případy, kdy Přehled byl podán v nejzazší lhůtě, tj. k 3. srpnu, nebo po lhůtě - doplatek je splatný do 8 dnů po dni, kdy byl nebo měl být podán Přehled
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada doplatku zdravotního pojištění za rok 2022 u OSVČ, které podávaly přiznání v termínu do 3. 7.; platí pro případy, kdy Přehled byl podán v nejzazší lhůtě, tj. k 3. srpnu, nebo po lhůtě - doplatek je splatný do 8 dnů po dni, kdy byl nebo měl být podán Přehled
16.8.2023
 • plátci DPH: podání výkazu Intrastat podle zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, za červenec (u plátců, kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro doručení výkazu 14. srpna
18.8.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě paušální zálohy OSVČ v paušálním režimu za srpen
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za červenec
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě sociálního pojištění za zaměstnance za červenec
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za červenec
21.8.2023
 • zaměstnavatelé: podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za červenec
 • zaměstnavatelé: podání přehledu o výši pojistného příslušné správě sociálního zabezpečení za červenec
 • zaměstnavatelé: úhrada zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za červenec
 • zaměstnavatelé: úhrada sociálního pojištění za zaměstnance za červenec
 • zaměstnavatelé: úhrada zdravotního pojištění za zaměstnance za červenec
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada paušální zálohy OSVČ v paušálním režimu za srpen
24.8.2023
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH za červenec (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
25.8.2023
 • plátci DPH: podání přiznání k DPH za červenec (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání kontrolního hlášení za červenec (u všech plátců, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c ZDPH, s výjimkou fyzických osob s čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání souhrnného hlášení za červenec (u plátců, kteří v daném měsíci uskutečnili plnění uvedená v § 102 odst. 1 nebo odst. 2 ZDPH; u identifikovaných osob, které poskytly plnění uvedená v § 102 odst. 3 ZDPH)
 • plátci DPH: úhrada DPH za červenec (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
28.8.2023
 • plátci DPH: poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za červenec 2020 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
30.8.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu července
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za srpen
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě částky nemocenského pojištění za srpen (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • může se Vás týkat: podání bankovního příkazu k úhradě první splátky daně z nemovitých věcí za rok 2023 (u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu nebo chov ryb, u nichž celková částka daně přesáhne 5 000 Kč)
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v dovozním režimu za červenec
 • právnické osoby: podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu července
31.8.2023
 • plátci DPH: podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, tzv. "One Stop Shop" (využívající "dovozní režim") za zdaňovací období červenec
 • plátci DPH: úhrada DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v dovozním režimu za červenec
 • fyzické osoby - OSVČ: podání hlášení o zajištěné dani za červenec
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za srpen
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada částky nemocenského pojištění za srpen (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu července
 • může se Vás týkat: úhrada první splátky daně z nemovitých věcí za rok 2023 (u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu nebo chov ryb, u nichž celková částka daně přesáhne 5 000 Kč)
 • právnické osoby: podání hlášení o zajištěné dani za červenec
 • právnické osoby: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu července
ROZCESTNÍK
Nahrávám...
Nahrávám...