dnes je 17.7.2024

Input:

032 - Umělecká díla a sbírky

16.6.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

032 – Umělecká díla a sbírky

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tento účet se zachycují umělecká díla, která nejsou součástí stavby, drahé kovy a kameny, případně předměty z drahých kovů a kamenů, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné hmotné movité věci, popř. jejich soubory, stanovené zvláštními předpisy. Předměty zachycené na tomto účtu se neodpisují.

§ 24–28 ZoÚ, § 7, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 017, 019

NÚR

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

Rozvaha: Aktiva: B.II.4.3. – Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF,
P,
VZ
Pořízení uměleckých děl a sbírek dodavatelsky s vedlejšími pořizovacími náklady:

§ 25 odst. 1 písm. k) ZoÚ
a) cena pořízení podle faktury, smlouvy a jiných specifických dokladů 042 321
b) vedlejší náklady při pořízení, které jsou součástí pořizovací ceny (pořízené dodavatelsky, event. ve vlastní režii) 042 321,
211,
588,
586,
389
§ 25 ZoÚ
§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Nevyfakturované dodávky se ke konci rozvahového dne účtují jako dohadné položky pasivní.
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
2. VZ Zařazení – převod pořízených uměleckých děl a sbírek v celkové pořizovací ceně 032 042
3. VZ,
Na pořízení uměleckých děl a sbírek byla poskytnuta dotace 221
(378),
346,
032
346,
042,
042
Ocenění se snižuje o přijatou dotaci – podrobněji u účtu 021.
4. VZ Aktivace nákladů vynaložených na pořízení uměleckých děl a sbírek ve vlastní režii:


a) aktivace ve vynaložených vlastních nákladech 042 588 § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
b) zařazení do dlouhodobého majetku v ocenění vlastními náklady nebo v reprodukční pořizovací ceně, pokud vlastní náklady nelze zjistit 032 042 § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ – vlastní náklady – viz účet 021.
5. PF,
P
Pořízení uměleckých děl a sbírek bez vedlejších pořizovacích nákladů:


a) dodavatelsky 032 321
b) za hotové, 032 211 Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).
Nahrávám...
Nahrávám...