dnes je 23.5.2024

Input:

041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

9.2.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.

§ 24 až § 27 ZoÚ, § 6, § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 017, 019

NÚR

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

Rozvaha: Aktiva: B.1.5.2. – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF,
P,
VZ
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku koupí, nabytím práv k dlouhodobému nehmotnému majetku:


a) na fakturu 041 321 Pořízení je možné účtovat i přímo na 01x, pokud nejsou náklady spojené s pořízením.
b) za hotové 041 211 Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).
c) vedlejší náklady spojené s pořízením (fakturované práce, služby, poplatky apod.) 041 321,
325,
345
§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 25 ZoÚ
d) kapitalizované úroky z úvěrů 041 379,
- 562
Do doby zařazení DNM do užívání je možné zachycovat úroky jako součást pořizovací ceny (současně se může ÚJ rozhodnout, že bude účtovat úroky do nákladů). Po zařazení do užívání jsou úroky nákladem vždy.
e) clo 041 379
2. VZ Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ve vlastní režii 041 586,
587
Ocenění vlastními náklady podle § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ.
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
3. VZ, BÚ Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 221
(378),
346,
01x
346,
041,
041
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku a technického zhodnocení se sníží o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku.
Dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení DNM a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů.
4. VZ Nevyfakturovaný dlouhodobý nehmotný majetek k datu účetní uzávěrky 041 389 Nevyfakturované dodávky se ke konci rozvahového dne účtují jako dohadné položky pasivní.
Nahrávám...
Nahrávám...