dnes je 18.4.2024

Input:

043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

20.6.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

043 – Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycuje cena pořízení a vedlejší náklady související s pořízením cenných papírů a podílů (akcie, podílové listy, podíly v jiných společnostech, dluhopisy, diskontované cenné papíry apod.).

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, Cenné papíry a podíly

§ 24–27 ZoÚ, § 8, § 48, § 51 vyhlášky, ČÚS 014, 017

Rozvaha: Aktiva: B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba, B.III.3. Podíly – podstatný vliv, B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly, B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF,
P,
VZ
Pořízení dlouhodobého finančního majetku (cenných papírů a podílů) koupí:


a) na fakturu 043 321 Pořízení je možné účtovat i přímo na 06x, pokud nevznikly žádné náklady spojené s pořízením.
b) za hotové 043 211 Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).
c) přímé náklady související s pořízením 043 211
d) cena opce na nákup akcií 043 211,
379
§ 48 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
e) další náklady fakturované obchodníky s cennými papíry 043 321
f) poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám 043 211,
345

2. VZ Nevyfakturovaný dlouhodobý finanční majetek k datu účetní uzávěrky 043 389 Nevyfakturovaný DFM se k rozvahovému dni účtuje jako dohadná položka pasivní.
3. VZ Pořízení dlouhodobého finančního majetku bezplatně darem 043 668 Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 ZoÚ
§ 33 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
4. VZ Pořízení dlouhodobého finančního majetku převedením z osobního vlastnictví individuálního podnikatele do podnikání 043 491
Nahrávám...
Nahrávám...