dnes je 21.4.2021

Input:

051 - Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý nehmotný majetek

24.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

051 – Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý nehmotný majetek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tento účet se zachycují dlouhodobé i krátkodobé zálohy (závdavky) na pořízení DNM, které se pak zúčtovávají s přijatou dodavatelskou fakturou a následuje vyúčtování zálohy (závdavku) – doplatek, vrácení. Účtování záloh (závdavků) včetně DPH u plátců DPH je podrobně uvedeno u účtu 314.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, DPH – účtování o zálohách a závdavcích, Evidence valutových a devizových operací

§ 24–27 ZoÚ, § 6, § 47 vyhlášky, ČÚS 013, 019

Rozvaha: Aktiva: B.I.5.1. – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

NÚR

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
P
Na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku byla poskytnuta záloha (závdavek) podle smlouvy s dodavatelem a zaúčtována na základě:

Závdavek – podrobněji poznámky pod účtem. Chybou je, pokud ÚJ účtují všechny zálohy na účet 314 a nerozlišují zálohy provozní (účet 314), zálohy na zásoby (účty 151–153) nebo zálohy na dlouhodobý majetek (účty 051–053).
a) výpisu z peněžních prostředků na účtech 051 221
b) výpisu z úvěrového účtu krátkodobého 051 231
c) výpisu z úvěrového účtu dlouhodobého 051 461
d) výdajového pokladního dokladu 051 211 Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).
2. PF,
VZ
Zúčtování poskytnuté zálohy (závdavku) s přijatou dodavatelskou fakturou po splnění dodávky, smlouvy 321,
479
051
3. BÚ,
P
Vrácení poskytnuté zálohy (závdavku) při nesplnění dodávky 211,
221
051 Pozor na právní důsledky při nesplnění dluhu u závdavku § 1808 až § 1809 NOZ.
4. BÚ,
P,
PF
Rozdíl ze zúčtování zálohy (závdavku):


Nahrávám...
Nahrávám...