dnes je 21.4.2021

Input:

052 - Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý hmotný majetek

25.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

052 – Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý hmotný majetek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tento účet se zachycují dlouhodobé i krátkodobé zálohy (závdavky) na pořízení DHM, které se pak zúčtovávají s přijatou dodavatelskou fakturou a následuje vyúčtování zálohy (závdavku) – doplatek, vrácení. Účtování záloh (závdavků) včetně DPH u plátců DPH je podrobně uvedeno u účtu 314.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, DPH – účtování o zálohách a závdavcích, Evidence valutových a devizových operací

§ 24–27 ZoÚ, § 7, § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 017

Rozvaha: Aktiva: B.II.5.1. – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

NÚR

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
P
Na pořízení dlouhodobého hmotného majetku byla poskytnuta záloha (závdavek) podle smlouvy s dodavatelem a zaúčtována na základě:

Závdavek – podrobněji viz poznámky pod účtem 051. *)
a) výpisu z  peněžních prostředků na účtech 052 221
b) výpisu z úvěrového účtu krátkodobého 052 231
c) výpisu z úvěrového účtu dlouhodobého 052 461
d) výdajového pokladního dokladu 052 211 Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).
2. VZ,
PF
Zúčtování poskytnuté zálohy (závdavku) s přijatou dodavatelskou fakturou po splnění dodávky, smlouvy 321,
479
052
Nahrávám...
Nahrávám...