dnes je 30.11.2022

Input:

066 - Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

26.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

066 – Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují zejména poskytnuté dlouhodobé zápůjčky a úvěry ovládaným osobám, poskytnuté dlouhodobé zápůjčky a úvěry mezi ovládanými osobami a poskytnuté dlouhodobé zápůjčky a úvěry ovládajícím osobám.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

§ 6, § 11, § 17, § 22–25 ZoÚ, § 8 a § 50 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 008, 014

Rozvaha: Aktiva: B.III.2. – Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
P
Poskytnutí dlouhodobé zápůjčky 066 221,
211
Oceňuje se ve jmenovité hodnotě.
2. VZ Předpis výnosových úroků:
časově rozlišených na jednotlivé roky:
a) hrazené dopředu
b) hrazené zpětně
351,
221,
385
665,
384,
665
§ 23 odst. 7 ZDP, § 25 odst. 1 písm. w) ZDP
3. Příjem splátky, vrácení dlouhodobé zápůjčky 221 066
4. VZ Tvorba opravné položky v případě neuhrazení ve lhůtě splatnosti 579 096
5. VZ Zúčtování opravné položky v případě pominutí důvodů její tvorby 096 579
Nahrávám...
Nahrávám...