dnes je 17.7.2024

Input:

068 - Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

27.6.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

068 – Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv

Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují zejména poskytnuté dlouhodobé zápůjčky a úvěry účetním jednotkám pod podstatným vlivem, poskytnuté dlouhodobé zápůjčky a úvěry mezi účetními jednotkami pod podstatným vlivem a poskytnuté dlouhodobé zápůjčky a úvěry účetním jednotkám uplatňujícím podstatný vliv.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

§ 22–23a, § 24 a § 25 ZoÚ, § 8 a § 50 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 008, 014

Rozvaha: Aktiva: B.III.4. – Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
P
Poskytnutí dlouhodobé zápůjčky 068 221,
211
Půjčka je podle NOZ od roku 2014 označována jako zápůjčka. *)
Oceňuje se ve jmenovité hodnotě.
2. VZ Předpis výnosových úroků
časově rozlišených na jednotlivé roky:
a) hrazené dopředub) hrazené zpětně
352,

221,
385
665,

384,
665
§ 23 odst. 7 ZDP,
§ 25 odst. 1 písm. w) ZDP
3. Příjem splátky, vrácení dlouhodobé zápůjčky 221 068
4. VZ Tvorba opravné položky v případě neuhrazení ve lhůtě splatnosti 579 096
5. VZ Zúčtování opravné položky v případě pominutí důvodů její tvorby 096 579
Nahrávám...
Nahrávám...