dnes je 29.5.2024

Input:

069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek

20.1.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycuje finanční majetek, pro který není v účtovém rozvrhu samostatný syntetický účet (ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady, jako nakoupené obligace a jiné dluhopisy, pokladniční poukázky, vkladové listy a termínové vklady) se splatností delší než 1 rok, a převod majetku při pachtu obchodního závodu. Dále sem patří drahé kovy a kameny, případně předměty z drahých kovů a kamenů, pokud nejsou vykazovány jako dlouhodobý hmotný majetek nebo zásoby.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, Cenné papíry a podíly, Evidence valutových a devizových operací

§ 24 až § 27 ZoÚ, § 8 a § 48 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 011, 014, 019

Rozvaha: Aktiva: B.III.7.1. – Jiný dlouhodobý finanční majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
P
Převod finančních prostředků na dlouhodobé vkladové listy a termínové vklady s výpovědní lhůtou delší než 1 rok 069 221,
211

2. Výběr dlouhodobého vkladového listu a termínovaného dlouhodobého vkladu a převod na účet peněžních prostředků 221 069
3. VZ Předpis výnosů nebo úroků 378 665,
662

4. VZ V době držení vkladových listů účtování o časovém rozlišení výnosů z nich 385 665 ČÚS 008
5. BÚ,
VZ
Prodej dluhových cenných papírů


a) úbytek 561 069
Nahrávám...
Nahrávám...