dnes je 27.5.2024

Input:

081 - Oprávky ke stavbám

15.3.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

081 – Oprávky ke stavbám

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Vymezení staveb je uvedeno u účtu 021. Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu užívání staveb. Nejdůležitější informace ve vymezení staveb z hlediska účetního, daňového a občanského zákoníku jsou podrobněji uvedeny u účtu 021 Stavby.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, Metoda komponentního odpisování

§ 28 ZoÚ, § 7, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 019

NÚR

Rozvaha: Aktiva – korekce: B.II.1.2. – Stavby (–)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Účetní odpisy staveb a technického zhodnocení na nich.Účetní odpisy pořízeného práva stavby (rovnoměrné, reflektující dobu, na kterou je právo stavby zřízeno) 551 081 Stanovení účetních odpisů je v pravomoci účetní jednotky a musí být upraveno vnitřní směrnicí o odpisování – odpisovým plánem.
§ 28 ZoÚ
Daňové odpisy: § 30–32 ZDP *)
2. VZ Odpis zůstatkové ceny staveb při jejich vyřazení z důvodu nepotřebnosti 551 081 Pozor! Pokud dochází k likvidaci stavby z důvodu stavby nové, je zůstatková cena likvidované stavby cenotvornou složkou stavby nové – viz bod 6.
3. VZ Jednorázový odpis zůstatkové ceny při vyřazení staveb:


a) prodejem 541 081
b) chybějících, poškozených 549 081 § 24 odst. 2 písm. c), l) ZDP
§ 25 odst. 1 písm. n) ZDP
c) darem 543 081 § 25 odst. 1 písm. o) ZDP
§ 15 odst. 1 ZDP
§ 20 odst. 8 ZDP
Plátce DPH odvede daň na výstupu 543/343.
d) převodem do osobního užívání individuálního podnikatele 491 081 ČÚS 018
Plátce DPH odvede daň na výstupu 491/343.
e) předaných při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu 367,
(378),
06x
081 § 15–24, 143, 251, 573 ZOK
4. VZ Vyřazení plně odepsaných staveb z evidence ve vstupní ceně 081 021
5. VZ Zařazení dosud neevidovaných staveb v reprodukční pořizovací ceně 021 081 Ocenění je reprodukční pořizovací cenou – § 25 odst. 1 písm. k) ZoÚ.
Nahrávám...
Nahrávám...