dnes je 24.5.2024

Input:

091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku

19.3.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

091 – Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Opravné položky se vytvářejí jen v případech přechodného snížení ocenění majetku. Tvorba i zúčtování, rozpuštění opravných položek se účtuje souvztažně s účty nákladů. Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, a berou v úvahu všechna předpokládaná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky. Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek. Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty majetku. Tvorba OP není daňově účinným nákladem. Součet oprávek a opravných položek k majetku nesmí převýšit jeho hodnotu evidovanou v účetnictví.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, Zásady pro tvorbu a použití opravných položek, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování

§ 24, § 25 odst. 2, § 26–27 ZoÚ, § 6, § 47, § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 013, 019

Rozvaha: Aktiva – korekce: B.I.1. – Nehmotné

Nahrávám...
Nahrávám...