dnes je 29.3.2023

Input:

123 - Výrobky (při způsobu B účtování zásob)

9.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

123 – Výrobky (při způsobu B účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

V průběhu účetního období není v účetnictví zachycen pohyb o přírůstcích a úbytcích hotových výrobků, aktuální informaci o stavu hotových výrobků účetní jednotka z účetnictví získá až k okamžiku sestavení účetní závěrky. Dle sdělení Ministerstva financí z roku 2018 je doporučeno v kategorii zásob účtovat též o digitálních měnách jako o "zásobách svého druhu".

Periodický způsob B účtování zásob mohou účetní jednotky použít pouze v případě, že zajistí průkazné vedení evidence o zásobách tak, že budou schopny prokázat v průběhu účetního období stav zásob včetně ocenění těchto zásob podle zákona. Výrobky jsou věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody

§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 22, § 23, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 007, 015, 018, 019

NÚR, JUD

Rozvaha: Aktiva: C.I.3.1. – Výrobky

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Převod zůstatku při otevření účetních knih 123 701 Oceňování výrobků je podrobněji popsáno u účtu 121 Nedokončená výroba (při způsobu A účtování zásob)
2. VZ Vyúčtování výsledků inventarizace: 


a) ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 583 123 Účetní jednotka může stanovit svým vnitřním předpisem normy přirozených úbytků vždy pro příslušné účetní období.
b) manka a škody nad normu 549 123
c) snížení hodnoty hotových výrobků v důsledku živelní pohromy 547 123 Výjimečně se užívá účet 547 Mimořádné provozní náklady podle § 28 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (zcela mimořádné příčiny – např. povodně).
d) přebytek výrobků 123 583
e) latentní (skryté) úbytky užitné hodnoty výrobků:


  • snížení hodnoty je přechodné (tvorba opravné položky)

559


194


ČÚS 005, § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb., § 26 odst. 3 ZoÚ
Opravné položky na zvýšení hodnoty nelze v ČR vytvářet.
Nahrávám...
Nahrávám...