dnes je 17.7.2024

Input:

131 - Pořízení zboží (při způsobu A účtování zásob)

2.5.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

131 – Pořízení zboží (při způsobu A účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Účet se užívá při účtování o zásobách zboží průběžným způsobem A. Zachycuje se na něm cena pořízení zboží a vedlejší náklady s pořízením související, které se stávají součástí pořizovací ceny zboží. Převzetí zboží na sklad nebo do prodejny se účtuje až v pořizovací ceně, popř. ve vlastních nákladech nebo v reprodukční pořizovací ceně. Jako zboží se účtují hmotné movité věci a zvířata, nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi a zvířaty obchoduje, dále výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen, a zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných zvířat. Položka obsahuje též nemovité věci, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitých věcí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody, Vzájemné zúčtování

§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 22, § 23, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 015, 019

JUD

Jde o kalkulační účet, který nemá ke konci rozvahového dne zůstatek.

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF Pořízení zboží na základě dodavatelské faktury 131 321 Zásoby zboží se oceňují podle § 25 ZoÚ§ 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb. pořizovacími cenami nebo reprodukčními pořizovacími cenami.
2. P Pořízení zboží za hotové 131 211
3. PF,
P
Náklady související s pořízením zboží, které jsou součástí pořizovací ceny: 


Nahrávám...
Nahrávám...