dnes je 29.3.2023

Input:

151 - Poskytnuté zálohy a závdavky na materiál

14.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

151 – Poskytnuté zálohy a závdavky na materiál

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tento účet se zachycují dlouhodobé i krátkodobé zálohy (závdavky) na pořízení materiálu, které se pak zúčtovávají s přijatou dodavatelskou fakturou a následuje vyúčtování zálohy (závdavku) – doplatek, vrácení. DPH u záloh (závdavků) není na tomto účtu řešena. Účtování záloh (závdavků) včetně DPH u plátců DPH je podrobně uvedeno u účtu 314.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody, DPH – účtování o zálohách a závdavcích, Evidence valutových a devizových operací, Vzájemné zúčtování

§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 006, 015, 019

Rozvaha: Aktiva – C.I.5. – Poskytnuté zálohy na zásoby

NÚR

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
P
Na pořízení materiálu byla poskytnuta záloha (závdavek) podle smlouvy s dodavatelem a zaúčtována na základě:

Závdavek – podrobněji poznámky pod účtem.
Chybou při účtování je nerozlišení poskytnutých záloh podle titulu, na které jsou určeny, tedy
  • zálohy provozní (účet 314),

  • zálohy na zásoby (účty 151–153),

  • zálohy na dlouhodobý majetek (účty 051–053).

a) výpisu z účtu peněžních prostředků 151 221
b) výpisu z úvěrového účtu krátkodobého 151 231
c) výpisu z úvěrového účtu dlouhodobého 151 461
d) výdajového pokladního dokladu 151 211
2. VZ,
PF
Zúčtování poskytnuté zálohy (závdavku) s přijatou dodavatelskou fakturou po splnění dodávky, smlouvy 321,
479
151
3. BÚ,
P
Vrácení poskytnuté zálohy (závdavku) při nesplnění dodávky 211,
221
151 Pozor na právní důsledky při nesplnění dluhu u závdavku (§ 1808–1809 NOZ).
4. BÚ,
P
Rozdíl ze zúčtování zálohy (závdavku):


a) doplatek z účtu peněžních prostředků, pokladny 321 221,
211
Záloha byla poskytnuta v menší částce než částka na přijaté faktuře.
b) doplatek z úvěru 321 231,
461

c) přeplatek 221 151
5. VZ Vypořádání nedobytné zálohy (závdavku): 


a) účetní odpis nedobytné zálohy (závdavku) 546 151
b) tvorba účetní opravné položky na pochybnou zálohu (závdavek)
c) zúčtování opravné položky při pominutí důvodu pro tvorbu (například při úhradě nebo odpisu)
559

191
191

559
ČÚS 005
Nahrávám...
Nahrávám...