dnes je 29.3.2023

Input:

152 - Poskytnuté zálohy a závdavky na zvířata

13.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

152 – Poskytnuté zálohy a závdavky na zvířata

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tento účet se zachycují dlouhodobé i krátkodobé zálohy (závdavky) na pořízení zvířat, které se pak zúčtovávají s přijatou dodavatelskou fakturou a následuje vyúčtování zálohy (závdavku) – doplatek, vrácení. DPH u záloh (závdavků) není na tomto účtu řešena. Účtování záloh (závdavků) včetně DPH u plátců DPH je podrobně uvedeno u účtu 314.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody, DPH – účtování o zálohách a závdavcích, Evidence valutových a devizových operací, Vzájemné zúčtování

§ 24 až § 27 ZoÚ, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 006, 015, 019

Rozvaha: Aktiva: C.I.5. – Poskytnuté zálohy na zásoby

NÚR

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
P
Na pořízení zvířat byla poskytnuta záloha (závdavek) podle smlouvy s dodavatelem a zaúčtována na základě:

Závdavek – podrobněji viz účet 151.
a) výpisu z  účtu peněžních prostředků 152 221
b) výpisu z úvěrového účtu krátkodobého 152 231
c) výpisu z úvěrového účtu dlouhodobého 152 461
d) výdajového pokladního dokladu 152 211
2. VZ,
PF
Zúčtování poskytnuté zálohy (závdavku) s přijatou dodavatelskou fakturou po splnění dodávky, smlouvy 321,
479
152
3. BÚ,
P
Vrácení poskytnuté zálohy (závdavku) při nesplnění dodávky 211,
221
152
4. BÚ,
P
Rozdíl ze zúčtování zálohy (závdavku):


a) doplatek z účtu peněžních prostředků, pokladny 321 221,
211

b) doplatek z úvěru 321 231,
461

c) přeplatek 221 152
5. VZ Vypořádání nedobytné zálohy (závdavku):


Nahrávám...
Nahrávám...