dnes je 18.7.2024

Input:

251 - Majetkové cenné papíry k obchodování

3.5.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

251 – Majetkové cenné papíry k obchodování

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Majetkové cenné papíry (zpravidla akcie nebo podíly na spol. s r. o.) určené účetní jednotkou k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkém časovém horizontu. Při nákupu jsou oceněny pořizovací cenou a k datu účetní závěrky jsou přeceněny na reálnou hodnotu.

Směrnice: Cenné papíry a podíly

§ 24 až § 27 ZoÚ, § 48 a § 51 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 016, 017, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.III.2. – Ostatní krátkodobý finanční majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
VZ,
P
Přímý nákup cenných papírů k obchodování, tj. držených za účelem provádění transakcí na  evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (např. tuzemská a zahraniční burza) s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu maximálně do 1 roku dle výpisu z účtu peněžních prostředků 251,
259
221,
211,
379
. ČÚS 016
2. VZ Uplatnění práva opce 251 376 ČÚS 017
O opcích podrobněji u účtu 376377.
3. VZ,
PF
Nákup cenného papíru na sekundárním trhu (smlouva o nákupu) 251 379
4. VZ Příjem cenného papíru sloužícího k zajištění při REPO operaci (interní účetní doklad) 251 379
5. VZ Navrácení vypůjčeného cenného papíru či cenného papíru přijatého v souvislosti s REPO operací (interní účetní doklad) 379 251
6. VZ Získání cenného papíru darem 251 668 § 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Nahrávám...
Nahrávám...