dnes je 18.7.2024

Input:

254 - Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

26.2.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

254 – Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Cenné papíry určené účetní jednotkou k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkém časovém horizontu. Na rozdíl od cenných papírů účtovaných na účtu 251 Majetkové cenné papíry k obchodování, se zde účtuje o akciích a podílech v s. r. o., které jsou vůči účetní jednotce v pozici ovládané nebo ovládající osoby. Při nákupu jsou oceněny pořizovací cenou a k datu účetní závěrky nejsou podle § 27 odst. 1 písm. a) ZoÚ přeceněny na reálnou hodnotu.

Směrnice: Cenné papíry a podíly a jejich oceňování

§ 24 až § 27 ZoÚ, § 48 a § 51 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 016, 017, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.III.1. – Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
VZ,
P
Přímý nákup cenných papírů k obchodování, tj. držených za účelem provádění transakcí na evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (např. tuzemská a zahraniční burza) s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu maximálně do 1 roku dle výpisu z účtu peněžních prostředků 254,
259
221,
211,
379
ČÚS 016
2. VZ Uplatnění práva opce 254 376 ČÚS 017
O opcích podrobněji u účtu 376377.
3. VZ,
PF
Nákup cenného papíru na sekundárním trhu (smlouva o nákupu) 254 379
4. VZ Získání cenného papíru darem 254 668 § 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Nahrávám...
Nahrávám...