dnes je 18.4.2024

Input:

255 - Vlastní dluhopisy

10.5.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

255 – Vlastní dluhopisy

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Dluhopisy, které účetní jednotka emitovala, může mít sama v držení (získá je nákupem na sekundárním trhu, nebo se může jednat o neprodaný zbytek z emise dluhopisů).

Na samostatných analytických účtech by měly být zachyceny vlastní emitované dluhopisy vyměnitelné za akcie a ostatní dluhopisy, které budou jejich majiteli proplaceny. Samostatné analytické účty by měly zohlednit správné zachycení v aktivech nebo pasivech rozvahy. Případně lze pro jednotlivé dluhopisy v účtovém rozvrhu zavést samostatné syntetické účty.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Cenné papíry a podíly

§ 24 až § 27 ZoÚ, § 48 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 016

Rozvaha: Pasiva: C.I.1.1. – Vyměnitelné dluhopisy(-), C.I.1.2. – Ostatní dluhopisy (-), C.II.1.1. – Vyměnitelné dluhopisy (-), C.II.1.2. – Ostatní dluhopisy (-)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Stažení vlastních neprodaných dluhopisů po zakončení emise 255 375 Emitované dluhopisy, které se nepodařilo prodat, nebyly upsány ve stanovené době emise. Takto nabyté vlastní dluhopisy se oceňují jmenovitou hodnotou.
Nahrávám...
Nahrávám...