dnes je 23.2.2024

Input:

257 - Ostatní cenné papíry

2.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

257 – Ostatní cenné papíry

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Ostatní papíry (např. opční listy), které jsou drženy do dne uplatnění práva opce, ale neurčené účetní jednotkou k obchodování s dobou držení kratší než 1 rok. Změna reálné hodnoty se u těchto cenných papírů neúčtuje výsledkově, ale rozvahově na účet 414.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Cenné papíry a podíly

§ 24 až § 27 ZoÚ, § 48, § 51, § 60 a § 61e vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 016, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.III.2. – Ostatní krátkodobý finanční majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
P,
VZ
Pořízení cenných papírů 257,
259
221,
211,
379
ČÚS 016
2. VZ Pořízení opčního listu 257 379 O opcích podrobněji u účtu 376377.
3. VZ Odpis nakoupených opčních listů ke dni uplatnění práva opce 568 257
4. VZ Získání cenného papíru darem 257 668 § 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
5. VZ Pořízení cenného papíru při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu 257 353,
378
§ 15–24, § 143, § 251, § 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.
6. VZ Převod cenného papíru z majetku individuálního podnikatele do podnikání 257 491 ČÚS 018
7. VZ Změna reálné hodnoty cenných papírů:

ČÚS 008
Pokud nelze reálnou hodnotu zjistit, postupuje se podle § 25 a § 26 ZoÚ, což znamená, že ocenění vychází z historické (tedy pořizovací) ceny.
a) snížení pořizovací ceny 414 257 AÚ
b) zvýšení pořizovací ceny 257 AÚ 414
.8. VZ,
VF
Prodej, eventuálně jiný úbytek cenných papírů či majetkových podílů:

Před vlastním zaúčtováním vyřazení cenného papíru z účetnictví musí dojít k odúčtování jeho reálného přecenění (414/257 AÚ, nebo 257 AÚ/414).
ČÚS 019
a) úbytek


Nahrávám...
Nahrávám...