dnes je 17.7.2024

Input:

259 - Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

15.5.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

259 – Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Účet se užívá ke zjištění ocenění nakupovaných krátkodobých cenných papírů, které jsou součástí krátkodobého finančního majetku. Cenné papíry se oceňují pořizovací cenou, tj. včetně vedlejších nákladů souvisejících s pořízením. Pokud při pořízení nevznikají náklady související s pořízením cenných papírů, je možno účtovat pořízení přímo na příslušné účty 25x.

V rozvaze není uvedena samostatná rozvahová položka "Pořizovaný krátkodobý finanční majetek" (do 31. 12. 2015 řádek C.IV.4), přesto je v účtovém rozvrhu zachován tento účet a to z důvodu oceňování podílů, cenných papírů a derivátů pořizovacími cenami. Zůstatek tohoto účtu bude v rozvaze přiřazen do řádku podle charakteru pořizovaného cenného papíru.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Cenné papíry a podíly

§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 48 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 008, 016, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.III.1. – Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba, C.III.2. – Ostatní krátkodobý finanční majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF,
P,
BÚ,
VZ
Pořízení krátkodobého finančního majetku (cenných papírů a podílů) koupí:

ČÚS 016
a) na fakturu 259 379 Pořízení je možné účtovat na jednotlivé syntetické účty skupiny 25, pokud nejsou náklady spojené s pořízením.
b) za hotové, z  účtu peněžních prostředků 259 211,
221

c) přímé náklady související s pořízením:


Nahrávám...
Nahrávám...