dnes je 23.2.2024

Input:

314 - Poskytnuté provozní zálohy a závdavky

8.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

314 – Poskytnuté provozní zálohy a závdavky

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tento účet se zachycují poskytnuté zálohy (závdavky) dodavatelům – dlouhodobé i krátkodobé – před splněním smlouvy ze strany dodavatele. Analytické účty se vedou podle jednotlivých dlužníků, jednotlivých druhů měn a v rozlišení na dlouhodobé a krátkodobé pohledávky ve vztahu k dohodnuté lhůtě splatnosti. Poskytnuté zálohy (závdavky) na dlouhodobý majetek se zachycují na účtech skupiny  05x a na zásoby na účtech skupiny 15x. Účtování o poskytnutých zálohách komplikuje daň z přidané hodnoty u příjemce a je zpravidla závislé na používaném účetním software. V rámci souvztažností nabízíme dvě z možných variant účtování v souvislosti s DPH.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, DPH – účtování o zálohách a závdavcích

§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 10, § 11, § 50, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017, 019

Rozvaha: Aktiva: C.II.1.5.2. – Dlouhodobé poskytnuté zálohy, C.II.2.4.4. – Krátkodobé poskytnuté zálohy *)

NUR, JUD

Varianta A)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
P
Poskytnutí provozní zálohy (závdavku) dodavateli 314 221,
211
121 Závdavek – podrobněji poznámky pod účtem.

Chybou při účtování je, pokud jsou účtovány všechny zálohy na účet 314 a nerozlišují se zálohy provozní (účet 314), zálohy na zásoby (účty 151–153) nebo zálohy na dlouhodobý majetek (účty 051–053). **) ***)
2. VZ Zaúčtování DPH při obdržení daňového dokladu (účtujeme již jenom DPH) 343 314  21
3. PF Přijatá faktura od dodavatele na celou fakturovanou částku

242
a) základ daně 1xx,
0xx,
5xx
321 200
b) DPH 343 321  42
4. VZ Zúčtování zálohy (závdavku) s fakturoua) základ daně ze zálohy (závdavku) 321 314 100
b) odečet DPH ze zálohy (závdavku) 321 343  21
5. BÚ,
P
Úhrada doplatku faktury 321 221,
211
121 Záloha byla poskytnuta v menší částce než částka na přijaté faktuře
6. P,
Vrácení poskytnuté zálohy (závdavku) dodavatelem, pokud se dodávka neuskutečnila nebo záloha (závdavek) byla vyšší než fakturovaná částka 211, 221 314
Pozor na právní důsledky při nesplnění dluhu u závdavku.
§ 1808 až § 1809 NOZ
7. VZ Přepočty záloh (závdavků) v cizích měnách v průběhu účetního období (při inkasu) a k rozvahovému dni:


§ 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ČÚS 006, ČÚS 019
****) Alternativní možnost využití postupu dle I – 43 Poskytnuté zálohy v cizí měně.
a) kurzová ztráta 563 314
Z hlediska daňové uznatelnosti kurzového rozdílu lze využít režimu "vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů" – více u účtu 563.
b) kurzový zisk 314 663

Varianta B)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
P
Poskytnutí provozní zálohy (závdavku) dodavateli 314 221,
211
121 ***)
2. VZ Zaúčtování DPH při obdržení daňového dokladu – DPH 343.x 343.9  21 *****)
3. PF Přijatá faktura od dodavatele na celou fakturovanou částku

242
a) dosud uhrazená částka ve výši zálohy (závdavku)  • základ daně

0xx,
1xx,
5xx
321 100
  • DPH

343.9 321  21
b) doplatek do celkové ceny  • základ daně

0xx,
1xx,
5xx
321 100
  • DPH

343.x 321  21
4. VZ Vyúčtování zálohy (závdavku) 321 314 121
5. P,
Úhrada doplatku faktury 321 211,
221
121
6. P,
Vrácení poskytnuté zálohy (závdavku) dodavatelem, pokud se dodávka neuskutečnila nebo záloha (závdavek) byla vyšší než fakturovaná částka 211,
221
314

7. VZ Přepočty záloh (závdavků) v cizích měnách v průběhu účetního období (při inkasu) a k rozvahovému dni:


§ 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ČÚS 006, ČÚS 019
****) Alternativní možnost využití postupu dle I – 43 Poskytnuté zálohy v cizí měně.
a) kurzová ztráta 563 314
Z hlediska daňové uznatelnosti kurzového rozdílu lze využít režimu "vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů" – více u účtu 563.
b) kurzový zisk 314 663
Nahrávám...
Nahrávám...