dnes je 18.6.2024

Input:

333 - Ostatní dluhy vůči zaměstnancům

16.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

333 – Ostatní dluhy vůči zaměstnancům

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Zachycují se zde různé dluhy vůči zaměstnancům, například nárok zaměstnanců na úhradu cestovních výdajů, paušálních částek různých nákladů, nárok na náhradu při pracovním úrazu apod.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pracovní cesty a cestovní náhrady, Stravování zaměstnanců, Používání osobních ochranných pracovních prostředků, Firemní majetek soukromě používaný zaměstnanci, Platební karty, Vzdělávání zaměstnanců

§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 019

Rozvaha: Pasiva: C.II.8.3. – Závazky k zaměstnancům

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Zúčtování nároku na náhradu cestovních výdajů, které nebyly proplaceny okamžitě a nebyla poskytnuta záloha 512 333 ČÚS 019
2. VZ Nárok na náhradu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 548 333
Nahrávám...
Nahrávám...