dnes je 18.4.2024

Input:

346 - Dotace ze státního rozpočtu

22.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

346 – Dotace ze státního rozpočtu

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycuje nezpochybnitelný nárok na dotaci ze státního rozpočtu k úhradě nákladů, použití dotace ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů. Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny se účtuje podle ČÚS 017.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování

§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 11, § 18, § 47, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 019

NÚR, KDP, JUD

Rozvaha: Pasiva: C.II.8.5. – Stát – daňové závazky a dotace

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Předpis nezpochybnitelného právního nároku na dotaci 378 346 ČÚS 017
2. VZ,
Zaúčtování poskytnuté dotace:

Zúčtování dotace zpravidla předchází její přijetí (poskytnutí) zápisem 221/346.
a) předpis:


  • k úhradě nákladů provozních, finančních

346 384,
648,
668
O použití dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy se účtuje ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel.
  • na pořízení dlouhodobého majetku

- 042,
- 01x,
- 02x,
346
Účtování v podrozvaze, pokud dotace převýší hranici pro vykázání majetku v rozvaze, případně pokud dotace dosáhne 100% pořizovací ceny majetku.
  • na úhradu úroků nezahrnovaných do ceny dlouhodobého majetku

346 384,
648,
668
O použití dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se účtuje ve věcné a časové souvislosti do ostatních finančních výnosů.
Nahrávám...
Nahrávám...