dnes je 18.7.2024

Input:

35/2003 F.z., Pokyn č. D-248: Sdělení k nové smlouvě o zamezení dvojímu zdanění se Slovenskou republikou (Sbírka mezinárodních smluv č. 100/2003)

35/2003 F.z., Pokyn č. D-248: Sdělení k nové smlouvě o zamezení dvojímu zdanění se Slovenskou republikou (Sbírka mezinárodních smluv č. 100/2003)
Pokyn č. D-248
Sdělení k nové smlouvě o zamezení dvojímu zdanění se Slovenskou republikou (Sbírka mezinárodních smluv č. 100/2003)
 
Referent: Ing. Václav Zika, tel.: 25704 3197
Č. j.: 494/70 733/2003
 
ze dne 18. srpna 2003
Dne 26. března 2002 byla v Bratislavě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která následně vstoupila v platnost dnem 14. července 2003.

Ustanovení této smlouvy se provádějí následujícím způsobem:
a)  pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2004 nebo později;
b)  pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna 2004 nebo později.
Do 31. prosince 2003 se nadále ve vzájemných československých daňových vztazích uplatňuje smlouva o zamezení dvojího zdanění publikovaná v České republice ve Sbírce zákonů č. 257/1993. Poté tato smlouva ztrácí platnost a účinnost.

Nová daňová smlouva se Slovenskem, v porovnání se smlouvou současnou, především:
-  Obsahuje v článku „Stálá provozovna” konkrétní ustanovení o vzniku tzv. službové stálé provozovny, přičemž příslušný časový test je stanoven na šest měsíců v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období.
-  Stanovuje v článku „Sdružené podniky”, za určitých okolností, povinnost daného smluvního státu učinit opatření k vyloučení ekonomického dvojího zdanění (zdanění stejného příjmu v rukou různých subjektů).
-  Snižuje v článku „Dividendy”, za účelem aplikace snížené sazby srážkové daně ve výši 5 % hrubé částky dividend, kvalifikovaný podíl daného skutečného vlastníka dividend na společnosti, která dividendy vyplácí, a to na vlastnictví 10 % kapitálu vyplácející společnosti.
- 
Nahrávám...
Nahrávám...