dnes je 18.7.2024

Input:

372 - Dluhy z koupě obchodního závodu

17.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

372 – Dluhy z koupě obchodního závodu

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Zachycuje se zde u kupujícího dluh při koupi obchodního závodu nebo jeho části. Podrobnější vysvětlení je u účtu 371.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Dluhy po splatnosti

§ 25–27 ZoÚ, § 6 odst. 3 písm. c), § 7 odst. 10, § 17, § 18 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 011, 017

Rozvaha: Pasiva: C.I.9.3. – Jiné závazky, C.II.8.7. – Jiné závazky

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení

VZ Účtování o koupi obchodního závodu nebo jeho části u kupujícího při individuálním přecenění jednotlivých složek majetku


A) Kladný goodwill
1. VZ Kupní cena obchodního závodu – celkem 372
2. VZ Převzaté dluhy dluhy
3. VZ Individuálně přeceněná aktiva aktiva
4. VZ Kladný goodwill = (372 + dluhy) – aktiva 015
B) Záporný goodwill
1. VZ Kupní cena obchodního závodu – celkem 372
2. VZ Převzaté dluhy dluhy
3. VZ Individuálně přeceněná aktiva aktiva
4. VZ Záporný goodwill = aktiva – (372 + dluhy) 015

VZ Účtování o koupi obchodního závodu nebo jeho části u kupujícího bez individuálního přecenění jednotlivých složek majetku – přebírá se ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávajícího


A) Kladný oceňovací rozdíl
1. VZ Kupní cena obchodního závodu – celkem 372

2. VZ Převzaté dluhy dluhy
3. VZ Aktiva v účetním ocenění u prodávajícího aktiva
Nahrávám...
Nahrávám...