dnes je 17.7.2024

Input:

377 - Prodané opce

21.3.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

377 – Prodané opce

Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Účtují se zde prodané opce vyplývající z opčních termínových operací. To jsou operace, které v podstatě znamenají smluvně zajištěné právo koupit nebo prodat určité aktivum ve specifikovaném čase za předem stanovenou cenu. Při uzavření opce vznikne prodávajícímu v budoucnu závazek (pokud kupující své právo využije) dodat určité aktivum a zároveň pohledávka na příjem peněz odpovídající stanovené ceně. Na rozvahových a výsledkových účtech se účtuje o přijatých opčních prémiích za prodané opce, popř. včetně nákladů spojených s jejich prodejem. Ke konci rozvahového dne se zde účtuje i o změnách reálných hodnot prodaných opcí. Analytické účty se vedou dle jednotlivých druhů podkladových nástrojů a typu opcí.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování

§ 25–27 ZoÚ, § 17, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 017, 019

Rozvaha: Pasiva: C.I.9.3. –

Nahrávám...
Nahrávám...