dnes je 18.7.2024

Input:

381 - Náklady příštích období

1.2.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

381 – Náklady příštích období

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Zachycují se zde výdaje běžného účetního období, jež se týkají nákladů v příštích obdobích, a to konkrétních jednotlivých účtů v účtové třídě 5, například náklady na zařazení většího rozsahu drobného nehmotného nebo hmotného majetku do používání, nájemné (pachtovné) placené předem, předplatné; zúčtování nákladů příštích období na příslušný účet nákladů se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí (akruální princip).

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů

§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 13 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 019

NÚR, JUD

Rozvaha: Aktiva: D.1. Náklady příštích období nebo C.II.3.1. Náklady příštích období

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
Nahrávám...
Nahrávám...