dnes je 6.5.2021

Input:

428 - Nerozdělený zisk minulých let

14.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

428 – Nerozdělený zisk minulých let

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tento účet se převádí disponibilní zisk z předchozího účetního období, o kterém rozhodla valná hromada v souladu se společenskou smlouvou nebo stanovami účetní jednotky, že nebude vyplacen akcionářům, společníkům nebo nebude použit na snížení ztráty minulých let či jako příděl do fondů tvořených ze zisku.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Režim statutárních fondů, Rozdělení zisku, Zálohy na podíly na zisku

§ 24–27 ZoÚ, § 15, § 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 012, 018

NÚR, JUD, KDP

Rozvaha: Pasiva: A.IV.1. – Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Převod nerozděleného zisku běžného účetního období po schvalovacím řízení 431 428 Účtuje se na základě zápisu z rozhodnutí valné hromady, která tímto zápisem zpravidla schválila účetní závěrku za účetní období a rozhodla o rozdělení výsledku hospodaření za účetní období.
ČÚS 018
2. VZ Použití nerozděleného zisku minulých let:


a) na zvýšení základního kapitálu (dosud nezapsaného do obchodního rejstříku) 428 419 Účtuje se na základě zápisu z rozhodnutí valné hromady.
b) na úhradu ztráty minulých let 428 429
c) na úhradu ztráty běžného účetního období v roce následujícím 428 431
d) k tvorbě fondů:


  • rezervního fondu

428 421
  • statutárních fondů

428 423
  • ostatních fondů

428 424
Nahrávám...
Nahrávám...