dnes je 18.4.2024

Input:

475 - Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky

7.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

475 – Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tento účet se zachycují dlouhodobě přijaté zálohy a závdavky od odběratelů před splněním dodávky vůči odběratelům. Analytické účty se vedou podle jednotlivých věřitelů, jednotlivých druhů měn apod. Plátce DPH odvede z přijaté zálohy daň z přidané hodnoty na výstupu. Účtování o přijatých zálohách ve vazbě na DPH je praxi závislé na používaném účetním software. V příkladech souvztažností nabízíme dvě varianty účtování, označené jako varianta A a B.

Směrnice: Statut účetní jednotky, DPH – účtování o zálohách a závdavcích

§ 24, 25, 27 ZoÚ, § 17, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017, 018

Rozvaha: Pasiva: C.I.3. – Dlouhodobé přijaté zálohy, C.II.3. – Krátkodobé přijaté zálohy *)

Varianta A

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
P
Přijetí provozní zálohy (závdavku) od odběratele 221,
211
475 121 Podrobněji o zálohách a zavdavcích u účtu 314.**)
2. VZ Zaúčtování DPH při vystavení daňového dokladu – přiznání DPH 475 343  21
3. VF Vystavená faktura odběrateli na celou fakturovanou částku:

242
a) základ daně 311 6xx 200
b) DPH 311 343  42
4. VZ Zúčtování zálohy (závdavku) s fakturou:a) základ daně ze zálohy (závdavku) 475 311 100
b) přiznání DPH ze zálohy (závdavku) 343 311  21
5. BÚ,
P
Příjem doplatku faktury 221,
211
311 121 Záloha byla poskytnuta v menší částce než částka na vydané faktuře.
6. BÚ,
P
Vrácení poskytnuté zálohy (závdavku) odběrateli, pokud se dodávka neuskutečnila nebo záloha (závdavek) byla vyšší než fakturovaná částka 475 221,
211

Pozor na právní důsledky při nesplnění dluhu u závdavku § 1808–1809 NOZ.
7. VZ Přepočty záloh (závdavků) v cizích měnách v průběhu účetního období (při inkasu) a k rozvahovému dni:


§ 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ČÚS 006, ČÚS 019
  • kurzová ztráta

563 475
Z hlediska daňové uznatelnosti kurzového rozdílu lze využít režimu "vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů" – více u účtu 563.
  • kurzový zisk

475 663

Varianta B

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
P
Přijetí provozní zálohy (závdavku) od odběratele 221,
211
475 121 Závdavek, viz účet 314.**)
2. VZ Zaúčtování DPH při vystavení daňového dokladu – přiznání DPH 343.9 343  21 ***)
Nahrávám...
Nahrávám...