dnes je 18.7.2024

Input:

491 - Účet individuálního podnikatele

2.6.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

491 – Účet individuálního podnikatele

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Zachycují se zde u fyzické osoby – individuálního podnikatele, který vede účetnictví, osobní vklady, včetně vkladu na začátku podnikatelské činnosti, výběrů individuálního podnikatele. Při otevírání účetních knih se na tento účet převede zisk, popřípadě ztráta za předcházející účetní období se souvztažným zápisem na účtu určeném k zaúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení. Účet 491 může nabýt pasivní, popřípadě i aktivní zůstatek.

Směrnice: Statut účetní jednotky 

§ 25–27 ZoÚ, § 17, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 018

Rozvaha: Pasiva: A.I.1. – Základní kapitál

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
P,
VZ
Osobní vklad individuálního podnikatele do podnikání:

ČÚS 018
a) peněžitý vklad 221,
211
491
b) nepeněžitý vklad


  • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

02x,
03x,
01x
491
  • zásoby

11x,
13x
491
  • pohledávky

31x,
37x
491
Zúčtování zisku nebo úhrada ztráty
Nahrávám...
Nahrávám...